Dienoraštis

Carito gimtadienyje netikėti svečiai ir susitikimai

Balandžio 21-22 d. Vilniaus arkivyskupijos Caritas šventė 34-ąjį gimtadienį. Šventės proga savo duris atvėrė Vilniaus arkivyskupijos Carito padaliniai, siūlydami įvairias programas nuo pokalbių ir paskaitų iki ekskursijų ir pramogų.  Garbingų svečių sulaukė Motinos ir vaiko namai bei dienos centras „Vilties angelas“. Gimtadienyje dalyvavo prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana…...

Read more

Skirkite 1,2 % GPM Caritui

„Meti pinigus? Mesk teisingai“. Tokia socialinės Carito akcijos žinia ir kvietimas tikslingai elgtis su pinigais. Kaip sako Lietuvos Carito generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė, rūšiuoti atliekas pagaliau savaime suprantama. Tačiau sąmoningumo rūšiuoti lėšas dar labai trūksta. Tai patvirtina ir Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys: net 70 proc. Lietuvos gyventojų, galinčių skirti paramą,…...

Read more

Visų Šventųjų šeimos paramos centro naujos patalpos atveria daugiau galimybių

Kovo 17 d. Vilniaus Visų Šventųjų šeimos paramos centro komanda atvėrė naujas patalpas, skirtas vaikų iš socialinės rizikos šeimų užimtumui. Šias patalpas palaimino Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Centro vadovė Veronika Tarasevičiūtė-Šiaulytienė atidarymo kalboje džiaugėsi, kad naujos patalpos suteiks daugiau galimybių vaikams: „Turėsime psichologo kabinetą patalpas edukacijoms ir užsiėmimams, didelę erdvę…...

Read more

Refleksija apie Vaikų teisių gynėjų paskelbtą 2022 m. veiklos ataskaitą

Kovo 16 d. pasirodžiusi metinė Vaiko teisių gynėjų apžvalga: „Vaiko teisių gynėjai reziumavo praėjusius metus: apie vaiko teisių pažeidimus pranešama dažniau, tačiau dar per sunkiai identifikuojame smurtą“, paskatino giliau pasidalinti Vilniaus arkivyskupijos Carito mediacijos centre „In pace“ praktikoje matomais vaikų sunkumais tėvams esant skyrybų procese. Vadovės  Ūlos Dusevičienės manymu: „deja,…...

Read more

Pasisekė

Parapijos pastoracinis Carito animatorius. Kas tai? Parapijos bendruomenės narys, jautrinantis bei telkiantis bendruomenę pagalbai stokojantiems bei kenčiantiems. Kodėl? Gailestingoji meilė yra neatsiejama nuo Bažnyčios prigimties, būtina jos pačios esmės išraiška (Popiežius Benediktas XVI. Deus caritas est, 25). Šiais metais Vilniaus arkivyskupijos Caritas organizuoja mokymus septintajai pastoracinių Carito animatorių grupei. Kviečiame…...

Read more

Palydėjimas į gavėnią

Brangūs karitiečiai, įžengiame į gavėnią – pasirengimo Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo šventei laiką. Gavėnią Bažnyčia pradeda Pelenų diena, kada pasibarstome galvas pelenais. Tie pelenai pirmiausia yra ženklas, iš ko esame sukurti – anot Šv. Rašto, Dievas žmogų sukūrė iš žemės dulkių ir įkvėpė jam gyvybę. Taip ši tikėjimo knyga…...

Read more

Leiskimės į kelią, vedantį aukštyn. Prasideda kasmetinė gavėnios akcija „Pasninko dėžė“

Gavėnios laikotarpiui prasidėjus, kviečiame jungtis į kasmetinę Vilniaus arkivyskupijos Carito inicijuojamą „Pasninko dėžės“ akciją. Visus, kurie gavėnios laiku malda, pasninku ir išmalda artinasi prie šv. Velykų slėpinio, kviečiame aukoti, dalintis maisto produktais ir pagelbėti stokojantiems. Prisidėti prie akcijos galima atnešant negendančių maisto produktų į akcijoje dalyvaujančias bažnyčias. Jose rasite specialią…...

Read more