Dienoraštis

Visų Šventųjų šeimos paramos centro naujos patalpos atveria daugiau galimybių

Kovo 17 d. Vilniaus Visų Šventųjų šeimos paramos centro komanda atvėrė naujas patalpas, skirtas vaikų iš socialinės rizikos šeimų užimtumui. Šias patalpas palaimino Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Centro vadovė Veronika Tarasevičiūtė-Šiaulytienė atidarymo kalboje džiaugėsi, kad naujos patalpos suteiks daugiau galimybių vaikams: „Turėsime psichologo kabinetą patalpas edukacijoms ir užsiėmimams, didelę erdvę…...

Daugiau

Refleksija apie Vaikų teisių gynėjų paskelbtą 2022 m. veiklos ataskaitą

Kovo 16 d. pasirodžiusi metinė Vaiko teisių gynėjų apžvalga: „Vaiko teisių gynėjai reziumavo praėjusius metus: apie vaiko teisių pažeidimus pranešama dažniau, tačiau dar per sunkiai identifikuojame smurtą“, paskatino giliau pasidalinti Vilniaus arkivyskupijos Carito mediacijos centre „In pace“ praktikoje matomais vaikų sunkumais tėvams esant skyrybų procese. Vadovės  Ūlos Dusevičienės manymu: „deja,…...

Daugiau

Pasisekė

Parapijos pastoracinis Carito animatorius. Kas tai? Parapijos bendruomenės narys, jautrinantis bei telkiantis bendruomenę pagalbai stokojantiems bei kenčiantiems. Kodėl? Gailestingoji meilė yra neatsiejama nuo Bažnyčios prigimties, būtina jos pačios esmės išraiška (Popiežius Benediktas XVI. Deus caritas est, 25). Šiais metais Vilniaus arkivyskupijos Caritas organizuoja mokymus septintajai pastoracinių Carito animatorių grupei. Kviečiame…...

Daugiau

Palydėjimas į gavėnią

Brangūs karitiečiai, įžengiame į gavėnią – pasirengimo Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo šventei laiką. Gavėnią Bažnyčia pradeda Pelenų diena, kada pasibarstome galvas pelenais. Tie pelenai pirmiausia yra ženklas, iš ko esame sukurti – anot Šv. Rašto, Dievas žmogų sukūrė iš žemės dulkių ir įkvėpė jam gyvybę. Taip ši tikėjimo knyga…...

Daugiau

Leiskimės į kelią, vedantį aukštyn. Prasideda kasmetinė gavėnios akcija „Pasninko dėžė“

Gavėnios laikotarpiui prasidėjus, kviečiame jungtis į kasmetinę Vilniaus arkivyskupijos Carito inicijuojamą „Pasninko dėžės“ akciją. Visus, kurie gavėnios laiku malda, pasninku ir išmalda artinasi prie šv. Velykų slėpinio, kviečiame aukoti, dalintis maisto produktais ir pagelbėti stokojantiems. Prisidėti prie akcijos galima atnešant negendančių maisto produktų į akcijoje dalyvaujančias bažnyčias. Jose rasite specialią…...

Daugiau

Ištieskime pagalbos ranką, suteikime maisto šimtams žmonių „Betanijoje“

Lietuvoje skursta kas ketvirtas gyventojas, o „Betanijos“ centro valgykloje kasdien pamaitinama šimtai alkstančių, tarp kurių: seneliai, šeimos, benamiai. Šiomis dienomis „Betanijoje“ sulaukiame net tris kartus daugiau žmonių nei įprastai. Darbas virtuvėje ir sandėlyje vyksta intensyviau: darbuotojai ir savanoriai nuo ankstyvo ryto ruošia didesnį maisto kiekį, vyksta maisto rūšiavimo ir pakavimo…...

Daugiau

Atidarytas naujas Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinys – mediacijos centras „In pace“: taikoje ir ramybėje

Vilniuje atidarytas naujas Vilniaus arkivyskupijos Carito mediacijos centras „In pace“ – jame profesionali mediatorių, psichologų ir socialinių darbuotojų komanda siekia padėti žmonėms tinkamai ir sąmoningai reaguoti konfliktinėse situacijose. Lotyniškas mediacijos centro „In pace“ pavadinimas atskleidžia ne tik centro, bet ir bendrąjį mediacijos paslaugų tikslą – taikoje ir ramybėje diskutuoti bei…...

Daugiau