Dienoraštis

Visų Šventųjų šeimos paramos centro naujos patalpos atveria daugiau galimybių

Kovo 17 d. Vilniaus Visų Šventųjų šeimos paramos centro komanda atvėrė naujas patalpas, skirtas vaikų iš socialinės rizikos šeimų užimtumui. Šias patalpas palaimino Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Centro vadovė Veronika Tarasevičiūtė-Šiaulytienė atidarymo kalboje džiaugėsi, kad naujos patalpos suteiks daugiau galimybių vaikams: „Turėsime psichologo kabinetą patalpas edukacijoms ir užsiėmimams, didelę erdvę rankų šešėlių teatro užsiėmimams, ateityje numatomi dramos ir judesio terapijų užsiėmimai“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjas Tomas Kavaliauskas džiaugėsi centro teikiama pagalba šeimoms ir pabrėžė dienos centrų svarbą: „2019 m. Lietuvoje buvo 350 dienos centrų, o dabar turime beveik 500. Šių centrų, kurie teikia pagalbą šeimoms, ypač vaikams, esantiems atskirtyje, svoris yra labai didelis. <…> Klestėkit ir aukit!“, – baigdamas kalbą linkėjo patarėjas.

Visų Šventųjų parapijos klebonas Gintaras Černius dalijosi mintimis apie ilgai ir sunkiai eitą kelią iki naujų patalpų atidarymo. Jis dėkojo visiems prisidėjusiems, Vilniaus savivaldybei, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei pažadėjo stengtis, kad dienos centre netrūktų žmonių ir veiklų.

Sveikinimų kalbas užbaigė arkivyskupo palaiminimas. Jis priminė: „Maldos skirtos žmonėms, o ne grindims ar sienoms, todėl melskimės už visus, kurie lankysis šiame centre“.

Visų Šventųjų šeimos paramos centras buvo įkurtas 2004 metais. Įstaigos darbuotojai ir savanoriai teikia pagalbą šeimoms, patiriančioms sunkumus. Anksčiau vaikai, paaugliai, mamos, darbuotojai ir savanoriai glaudėsi Visų Šventųjų bažnyčiai priklausančiose ankštose patalpose. Naujos patalpos skirtos užtikrinti didesnį saugumą ir komfortą visiems, kurie naudojasi centro paslaugomis. Šios patalpos yra pritaikytos neįgaliems asmenims. Šiuo metu dienos centrą lanko 28 vaikai. Veiklą planuojama plėsti – vaikų skaičių padidinti iki 40.

Projekto pradininkė Ieva Kuzmaitė pasakojo, kad: „anksčiau buvo ryškiau matomas skurdas, dabar išorinį skurdą retai pamatysi, tačiau vidinės problemos nelabai pasikeitė. Kai kurie užaugę dienos centro lankytojai šiandien oriai gyvena, labai džiaugiuosi kiekvienu sėkmės atveju“, –  mintimis dalijosi Ieva.

Centro veikla yra itin svarbi visuomenei, ypač socialiai remtinoms šeimoms ir jų vaikams. Naujos patalpos leis dar efektyviau ir patogiau teikti pagalbą tiems, kurie jos labiausiai reikia.