Dienoraštis

Startuoja dešimtoji gavėnios iniciatyva „Pasninko dėžė“: ženkime pirmyn dar nepramintu keliu

Gavėnios laikotarpiui prasidėjus, kviečiame jungtis į jau dešimtą kartą organizuojamą „Pasninko dėžės“ iniciatyvą. Prisidėti galite atnešdami negendančių maisto produktų į akcijoje dalyvaujančias bažnyčias. Jose rasite specialią „Pasninko dėžę“, kurioje galima palikti atneštas gėrybes.

Šiais metais esame kviečiami naujai permąstyti ne tik tris Gavėnios elementus: maldą, pasninką ir išmaldą, bet ir leisti būti pakviestiems keliauti nauju ir galbūt dar nepramintu, kūrybišku keliu: asmeniškai ar kartu su bendruomene ieškoti naujų būdų susivienyti, kitu žvilgsniu žvelgti į pagalbą gaunančius, kūrybiškiau kviesti prisidėti leidžiant Dievui paliesti giliausius širdies kampelius.

Šių metų žinioje Gavėnios proga Popiežius ragina nenuleisti rankų geriems darbams: „atėjo laikas veikti, o Gavėnios metu veikti taip pat reiškia sustoti. Sustoti maldoje, priimti Dievo žodį, sustoti kaip samarietis sužeisto brolio akivaizdoje.“

Taip pat Popiežius ragina: „pasiūlyti savo tikintiesiems momentų, leidžiančių permąstyti savo gyvenimo būdą; skirti laiko ir apsvarstyti savo buvimą toje vietovėje, taip pat savo indėlį į jos gerinimą.“ Kiekvieno asmens pasiryžimas veikti jungiantis į bendruomeninį veikimą turi didelę galią ir pastiprinimą.

Jau dešimtmetį Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje vykstanti „Pasninko dėžės“ iniciatyva įtraukia daugiau nei 20 parapijų ir bendruomenių į pagalbą šalia esančiam. Prisidėti galite atnešdami negendančių maisto produktų į akcijoje dalyvaujančias bažnyčias. Jose rasite specialią „Pasninko dėžę“, kurioje galima palikti atneštas gėrybes. Vilniaus šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos klebonas Ričardas Doveika dalijasi, jog ši iš dalies paprasta ir žmogui nesunkiai atliekama iniciatyva yra: „puikus asmeninis atsiliepimas į visos Gavėnios patirties poreikį. Šioje „Pasninko dėžėje“ esame kviečiami įdėti dalelę savo kasdienybės.“

Kiekvienam parapijiečiui yra pasiūlyta galimybė dalintis ir savo kasdienybėje prisiminti kitą, galbūt nepažįstamą, bet artimą parapijos narį. Tada tokia asmeninė iniciatyva tampa visos bendruomenės meilės liudijimu.

R. Doveika atkreipia dėmesį, jog dalyvavimas šioje iniciatyvoje yra: „nuostabi parapiją vienijanti patirtis, kuri leidžia pamatyti šalia esančio asmens tikrovę ir į ją atsiliepti. Maisto produktai tampa visos bendruomenės piligrimyste į stokojančių žmonių namus. Tokiu būdu jie tampa pilni ne tik sotumo, bet ir artumo. namuose pakvimpa gausa. O didesnis sutelktas maisto kiekis pasitarnauja bendruomenei išlaikyti tokius socialinio artumo patyrimus ne tik prieš šventes, bet dar ilgai ir kasdienybėje.“

Džiugu, kad maisto produktų parapijose surenkama tiek, jog galima galvoti ne tik apie vienkartinę pagalbą, tačiau ir ilgalaikį pokytį bei galimybę parapijoje turėti maisto resursų žmogui atėjus prašyti pagalbos čia ir dabar.

Ričardas Doveika, Vilniaus (Pilaitės) Šv. Juozapo parapijos klebonas (nuotr. iš Šviesų festivalio vykusio parapijoje).

Visi „Pasninko dėžės“ surinkti produktai yra skiriami parapijose veikiančioms karitatyvinėms tarnystėms arba Carito socialiniam centru „Betanija”. Sudėtinga suskaičiuoti, kiek tiksliai žmonių pasiekia šios iniciatyvos vaisiai, nes vienai šeimai skirtas krepšelis gali pasiekti ne vieną, o du ar penkis asmenis, tačiau pasidalinti produktai tampa žymia pagalba, o svarbiausia žinia, kad asmuo rūpi ir yra svarbus.

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios bendruomenės animatorė Rūta liudija apie įvairius, ne visada tradicinius būdus prisidėti. „Į „Pasninko dėžės“ iniciatyvą įsitraukia daugelis Ramintojos žmonių. Bendruomenės nariai ir daugelis tų, kas lanko bažnyčią, gausiai dalijasi ir kasdieniais negendančiais maisto produktais, ir skanėstais Velykų stalui. Pernai buvo ir netikėtų iniciatyvų: viena bendruomenės narė pakvietė savo gimtadienio svečius sveikinti ją atnešant produktų į „Pasninko dėžę“. Ir kaip neatsiliepsi į tokį paraginimą! „Pasninko dėžė“ suteikia galimybę gavėnios laiką išgyventi veiklioje meilėje, dalinantis su stokojančiaisiais, kiekvieną dieną mokantis mylėti kitą kaip save patį“, – dalijasi Rūta.

Dažnai galvodami apie pagalbą stokojančiam galvojame apie sotumo jausmą, pamaitinę šalia esantį padarome jį mažiau alkaną. Tačiau mes, kaip krikščionys esame pakviesti galvoti ne tik apie fizinius žmogaus poreikius, tačiau ir apie dvasinius.

Jono Pauliaus II parapijos klebonas Žydrius Kuzinas kalba ne tik apie būtiniausių produktų krepšelį, bet apie maistą kaip dovaną: „atjaučiančių žmonių dėka „Pasninko dėžė“ stokojantiems žmonėms virsta Šv. Velykų dovana. Taip Kristaus Prisikėlimo šventėje galime bent kažkiek padėti prisikelti ir žmogiškajam orumui. Esame labai dėkingi tiems, kurie auka ar savanoryste prisideda prie šio virsmo”.

Turima patirtis kalba apie tai, kad dažnai žmogus turi ne tokį didelį maisto poreikį, kiek dėmesio ir artumo troškimą, priimant gėrybes, kaip dovaną, kai asmuo gali pasijausti ne tik pamaitintas, bet ir to pradžiugintas, orus ir vertas.

Žydrius Kuzinas, Jono Pauliaus II parapijos Vilniuje klebonas kartu su parapijiečiais.

Šiais metais kviečiame kiekvieną prisidėsiantį prie šios iniciatyvos patirtį ,,kūrybiškumo proveržį, naujos vilties blyksnį“ leidžiant žvelgti naujai, leisti sau atrasti netikėtų kampų ir sąsajų. Prisiminkime, kad šiemet Gavėnios pradžia – susikaupimo laikotarpis sutampa su Meilės diena –  kiek netikėta, tačiau gal tai mus kviečia į Gavėnią pažvelgti gilesniu meilės žvilgsniu?

„Pasninko dėžės“ inciatyva Vilniaus arkivyskupijoje vyksta jau 10 metų, todėl parapijų bendruomenės kūrybiškai atpažįsta esminius poreikius: paramą renka parapijoje veikiančioms socialinėms – karitatyvinėms iniciatyvoms (dienos centrams, lankomiems vienišiems žmonėms, ruošia velykinius paketus stokojantiems) arba inicijuoja specialias akcijas (pinigines aukas konkrečiai šeimai, velykines dovanas kaliniams ir kt.) daugelis parapijų surinktais maisto produktais dalijasi su Vilniaus arkivyskupijos Carito socialiniu centru „Betanija”, kuris šiuo metu rūpinasi daugiau nei 300 asmenų maitinimu kiekvieną darbo dieną.

Pateikiame sąrašą parapijų ir rektoratų, kur galite rasti „Pasninko dėžes“. Sąrašas nuolat pildomas:

 1. Grigiškių Šventosios Dvasios parapija
  Kovo 11-osios g. 36, Grigiškės, Vilniaus m.
 2. Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo parapija
  Liepos g. 11, Lavoriškės, Vilniaus r.
 3. Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
  Bažnyčios g. 18, Lentvaris, Trakų r.
 4. Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko parapija
  Stadiono g. 2A, Nemėžio k., Vilniaus r.
 5. Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies parapija
  Bažnyčios g. 1, Rūdiškės, Trakų r.
 6. Rūdninkų Švč. Trejybės parapija
  Bažnyčios g. 45, Rūdninkai, Šalčininkų r.
 7. Sudervės Švč. Trejybės parapija
  Kernavės g. 1, Sudervė, Vilniaus r.
 8. Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapija
  Statybininkų g. 3, Vaidotai, Vilniaus r.
 9. Vilniaus (Naujosios Vilnios) Švč. M. Marijos Taikos Karalienės parapija
  Pergalės g. 34A, Vilnius
 10. Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapija
  Kalvarijų g. 327, Vilnius
 11. Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapija
  J. Matulaičio a. 3, Vilnius
 12. Vilniaus (Pilaitės) Šv. Juozapo parapija 
  Tolminkiemio g. 4, Vilnius
 13. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija
  Antakalnio g. 1/1, Vilnius
 14. Vilniaus Šventosios Dvasios parapija
  Dominikonų g. 8, Vilnius
 15. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
  Maironio g. 10, Vilnius
 16. Vilniaus (Žvėryno) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
  Sėlių g. 17, Vilnius
 17. Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
  Erfurto g. 3, Vilnius
 18. Vilniaus Šv. Jono krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia
  Šv. Jono g. 12, 01123 Vilnius
 19. Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapija
  Medeinos g. 14, Vilnius, mokyklos patalpose
 20. Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapija
  Katedros a. 2, Vilnius
 21. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčia
  Savičiaus g. 15, Vilnius
 22. Vilniaus Visų Šventųjų parapija
  Rūdninkų g. 20/1, Vilnius

Kviečiame skirti laiko, dėmesio, rūpesčio stokojančiam artimui, kuriam jūsų pagalba yra brangi dovana.