Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų (religinė bendruomenė), veikianti socialinėje srityje. Veikla organizuojama remiantis Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principais.

Užsieniečių integracijos programa (toliau – UIP) yra vienas iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių. Ši programa rūpinasi pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje: teikia socialines, teisines, psichologines, karjeros konsultacijas, organizuoja lietuvių k. mokymą, atstovauja, tarpininkauja, dalyvauja tarpinstituciniame bendradarbiavime kuriant ir tobulinant užsieniečių integracijos procesus.

UIP misija: liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą pabėgėliams, migrantams ir trečiųjų šalių piliečiams bei skatinti į ją įsitraukti kitus.

UIP vizija: būti savanorius ir darbuotojus ar kitaip dalyvaujančius telkiančia bendruomene, įgyvendinančia savo misiją, suvienyta krikščioniškų vertybių bei troškimo dirbti dėl pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių.

Darbo pobūdis

 • Padalinio vizijos ir misijos įgyvendinimas.
 • Padalinio valdymas, veiklos plėtra ir efektyvus darbo organizavimas.
 • Metinio biudžeto formavimas, vykdymas, kontrolė.
 • Komandos darbo organizavimas, motyvavimas, ugdymas ir kontrolė.
 • Padalinio interesų atstovavimas valdžios institucijose.
 • Dalyvavimas tarpinstitucinio bendradarbiavimo grupėse bei teisėkūros procesuose.
 • Dalyvavimas Vilniaus arkivyskupijos Caritas padalinių vadovų veikloje.
 • Atskaitomybė direktoriaus pavaduotojui soc. centrams ir programoms.

Reikalavimai

 • Krikščionis, pritariantis katalikiškos organizacijos tapatybei.
 • Kompetencija (žinios ir patirtis) socialinėje srityje. Geras socialinės tikrovės išmanymas, socialinio lauko iššūkių pažinimas, reikiamų pokyčių supratimas. Privalumas – pabėgėlių, migrantų, trečiųjų šalių piliečių darbo lauko išmanymas.
 • Geri komunikacijos ir viešojo kalbėjimo įgūdžiai, gebėjimas aiškiai ir paprastai reikšti mintis.
 • Geri socialiniai įgūdžiai: gebėjimas bendrauti, megzti kontaktus ir palaikyti ryšius tiek padalinio viduje, tiek išorėje.
 • Konstruktyvus ir analitinis mąstymas. Gebėjimas apibendrinti dalykus, daryti įžvalgas, identifikuoti problemas, spragas, siūlyti konstruktyvius jų sprendinius ir veikimo alternatyvas.
 • Puikūs darbo komandoje, bendradarbiavimo, suinteresuotų šalių identifikavimo ir valdymo įgūdžiai.
 • Finansų ir biudžeto planavimo ir valdymo patirtis. Privalumas: finansinės paramos pritraukimo iš įvairių šaltinių (vietos, nacionalinių, europinių ir tarptautinių projektų, privačių rėmėjų, užsienio partnerių ir kt.), projektų valdymo, administravimo patirtis.
 • Gebėjimas dirbti stresinėse ir įtemptose situacijose, vienu metu valdant daug klausimų, projektų, sričių, esant įtemptiems darbų grafikams, ištekliams ir terminams. Ryžtingumas, gebėjimas priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę.
 • Geros anglų ir rusų kalbų kalbos žinios (C1 lygis kalbėjimas, rašymas, supratimas, skaitymas).
 • Vadovavimo patirtis.

Siūlome

 • Įdomų, nuolat tobulėti skatinantį darbą.
 • Vadovavimo ir kitų vadovavimui reikalingų kompetencijų didinimo galimybes dalyvaujant mokymuose.
 • Individualų supervizijos procesą pirmais darbo metais.
 • Komandos supervizijos procesus.
 • Atlyginimas – 1000 Eur (į rankas).

Susisiekite

Gyvenimo aprašymų lauksime iki gegužės 31 d. el. pašto adresu: vaiva@vilnius.caritas.lt

Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų (religinė bendruomenė), veikianti socialinėje srityje. Veikla organizuojama remiantis Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principais.

Užsieniečių integracijos programa (toliau – UIP) yra vienas iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių. Ši programa rūpinasi pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje: teikia socialines, teisines, psichologines, karjeros konsultacijas, organizuoja lietuvių k. mokymą, atstovauja, tarpininkauja, dalyvauja tarpinstituciniame bendradarbiavime kuriant ir tobulinant užsieniečių integracijos procesus.

UIP misija: liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą pabėgėliams, migrantams ir trečiųjų šalių piliečiams bei skatinti į ją įsitraukti kitus.

UIP vizija: būti savanorius ir darbuotojus ar kitaip dalyvaujančius telkiančia bendruomene, įgyvendinančia savo misiją, suvienyta krikščioniškų vertybių bei troškimo dirbti dėl pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių.

Darbo pobūdis

 • Pilnai tvarkyti VA Caritas padalinio „Užsieniečių integracijos programa“  projektų, turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų buhalterinę apskaitą.

Reikalavimai

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas: finansinėje, ekonomikos, buhalterinėje srityje.
 • Buhalterio arba finansininko darbo patirtis ne mažiau nei 3 metai (privalumas).
 • Patirtis vykdant ES projektus (privalumas).
 • LR teisės aktų reglamentuojančių buhalterinę, mokesčių, darbo užmokesčio apskaitas ir apskaitos standartų žinojimas bei gebėjimas jais vadovautis.
 • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Microsoft Office programinis paketas, buhalterinės apskaitos finansų valdymo ir apskaitos sistema Stekas).
 • Raštvedybos taisyklių išmanymas.
 • Sklandus minčių dėstymas.
 • Gebėjimas dirbti komandoje.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Siūlome

 • Jaukią darbo aplinką Vilniaus senamiestyje įsikūrusiame biure.
 • Galimybes augti dvasiškai.
 • Darbą pagal terminuotą darbo sutartį.
 • Darbo užmokestį – 830 Eur (į rankas).

Susisiekite

Gyvenimo aprašymų lauksime iki birželio 6 d. el. pašto adresu: vaiva@vilnius.caritas.lt