Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų (religinė bendruomenė), veikianti socialinėje srityje. Veikla organizuojama remiantis Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principais.

Užsieniečių integracijos programa (toliau – UIP) yra vienas iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių. Ši programa rūpinasi pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje: teikia socialines, teisines, psichologines, karjeros konsultacijas, organizuoja lietuvių k. mokymą, atstovauja, tarpininkauja, dalyvauja tarpinstituciniame bendradarbiavime kuriant ir tobulinant užsieniečių integracijos procesus.

UIP misija: liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą pabėgėliams, migrantams ir trečiųjų šalių piliečiams bei skatinti į ją įsitraukti kitus.

UIP vizija: būti savanorius ir darbuotojus ar kitaip dalyvaujančius telkiančia bendruomene, įgyvendinančia savo misiją, suvienyta krikščioniškų vertybių bei troškimo dirbti dėl pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių.

Darbo pobūdis

 • Organizuoti ir teikti individualias ir grupines teisines konsultacijas prieglobsčio prašytojams, prieglobstį gavusiems užsieniečiams ir kitiems trečiųjų šalių piliečiams.
 • Konsultuoti atvykusius asmenis prieglobsčio procedūrų ir integracijos Lietuvoje klausimais (leidimo gyventi išdavimo, pratęsimo, norint susituokti Lietuvoje, šeimos susijungimo, užsieniečių teisės Šengeno zonoje, teisės švietimo ir sveikatos apsaugos srityje, darbo rinkoje, jų teisių gynybos būdų klausimais ir t.t.).
 • Rengti raštus, prašymus, skundus, tarpininkauti užsieniečiui valstybinėse institucijose.
 • Atlikti kitas vadovo pavestas užduotis.

Reikalavimai

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis teisinis išsilavinimas (gali būti ir paskutinių kursų studentas).
 • Žinios bei patirtis migracijos ir žmogaus teisių srityje (privalumas).
 • Teisininko darbo patirtis ne mažiau nei 2 metai (privalumas).
 • LR, ES ir kitų tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių migracijos ir prieglobsčio sritį, kitų LR teisės aktų žinojimas bei gebėjimas jais vadovautis.
 • Geri teisinių dokumentų rengimo įgūdžiai, raštvedybos taisyklių išmanymas.
 • Analitinis mąstymas, gebėjimas sisteminti bei apibendrinti informaciją, sklandus minčių dėstymas žodžiu ir raštu.
 • Gebėjimas dirbti komandoje.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 • Rusų ir anglų kalbų mokėjimas kasdieniniam vartojimui raštu ir žodžiu.

Siūlome

 • Darbą 0,5 etatu, su galimybe didėti arba galime pirkti teisininko paslaugas.
 • Įdomų, nuolat tobulėti skatinantį darbą su užsieniečiais iš viso pasaulio.
 • Komandos supervizijos procesus.
 • Galimybę dirbti lanksčiu darbo grafiku.
 • Galimybę augti ir tobulėti migracijos teisės srityje.
 • Puikias darbo sąlygas ir draugišką kolektyvą.
 • Atlyginimas – 600 eurų (į rankas).

Susisiekite

Gyvenimo aprašymų lauksime iki birželio 30 d. el. pašto adresu: jurate.stakniene@vilnius.caritas.lt