Darbo pasiūlymai

Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų (religinė bendruomenė), veikianti socialinėje srityje. Veikla organizuojama remiantis Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principais.

Nuteistųjų konsultavimo centras (toliau – NKC) yra vienas iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių. Šis padalinys dirba su nuteistaisiais pataisos įstaigose, buvusiais nuteistaisiais ir asmenimis esantiems probacijos priežiūroje. NKC teikia socialines, teisines, psichologines konsultacijas, atstovauja, tarpininkauja bei dalyvauja tarpinstituciniame bendradarbiavime kuriant ir tobulinant iš pataisos įstaigų paleistų asmenų reintegracijos į visuomenę procesus.

Nuteistųjų konsultavimo centro vertybės

 • Besąlygiškas žmogaus priėmimas
 • Praktiški meilės darbai
 • Bendrystė

Darbo pobūdis

 • Organizuoti ir teikti individualias socialines konsultacijas pataisos įstaigose ir ofise (Didžioji g. 5, Vilnius), Tvarkos aprašo dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos rėmuose.
 • Pasitikti iš pataisos įstaigų paleistus asmenis prie pataisos įstaigos.
 • Tarpininkauti tarp klientų ir kitų socialines paslaugas teikiančių įstaigų.
 • Atlikti kitas vadovo pavestas užduotis.

Reikalavimai

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis socialinio darbo išsilavinimas.
 • Vairuotojo pažymėjimas.
 • Aukšta motyvacija darbui su nuteistaisiais.
 • Gebėjimas dirbti stresinėse situacijose bei operatyviai spręsti susidariusias problemas.
 • Raštvedybos taisyklių išmanymas.
 • Gebėjimas dirbti komandoje.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Siūlome

 • Darbą 0,5 etatu su galimybe didinti etatą.
 • Galimybę augti ir tobulėti nuteistųjų integracijos į visuomenę srityje.
 • Geras darbo sąlygas ir draugišką kolektyvą.
 • Atlyginimas– nuo 400€ iki 550€ už 0,5 etato.

Susisiekite

Gyvenimo aprašymų lauksime el. pašto adresusimon.schwarz@vilnius.caritas.lt.
Iškilus klausimams, prašome skambinkite Simonui 8 646 12 248.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų (religinė bendruomenė), veikianti socialinėje srityje. Veikla organizuojama remiantis Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principais.

Užsieniečių integracijos programa (toliau – UIP) yra vienas iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių. Ši programa rūpinasi pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje: teikia socialines, teisines, psichologines, karjeros konsultacijas, organizuoja lietuvių k. mokymą, atstovauja, tarpininkauja, dalyvauja tarpinstituciniame bendradarbiavime kuriant ir tobulinant užsieniečių integracijos procesus.

UIP misija: liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą pabėgėliams, migrantams ir trečiųjų šalių piliečiams bei skatinti į ją įsitraukti kitus.

UIP vizija: būti savanorius ir darbuotojus ar kitaip dalyvaujančius telkiančia bendruomene, įgyvendinančia savo misiją, suvienyta krikščioniškų vertybių bei troškimo dirbti dėl pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių.

Darbo pobūdis

 • Individualus ir grupinis darbas su migrantų vaikais ir paaugliais.
 • Įvairių socialinių – edukacinių veiklų organizavimas ir vedimas.
 • Dienos užimtumo grupės veiklos koordinavimas, užsiėmimų vedimas.
 • Pagalba vaikams namų darbų ruošoje.
 • Bendradarbiavimas su vaikų tėvais, kitomis organizacijomis (seniūnijomis, mokyklomis ir kt.) Savanorių darbui su vaikais koordinavimas
  Laisvalaikio organizavimas (stovyklos, išvykos, ekskursijos, švenčių organizavimas ir kt.).
 • Dalyvavimas rengiant su vaikų socialine edukacine veikla susijusius projektus.
 • Darbas komandoje.

Reikalavimai

 • MYLI VAIKUS.
 • Turi darbo ar/ir savanorystės patirties su panašia tiksline grupe.
 • Gali sėkmingai dirbti komandoje bei prisiimti atsakomybes.
 • Žinai įvairių darbo su vaikais metodų ir gebi juos pritaikyti praktikoje.
 • Lengvai randi kontaktą su vaikais bei skirtingais žmonėmis.
 • Esi tolerantiškas (-a) ir kantrus (-i).
 • Moki dirbti kompiuterinėmis programomis Word ir Excel.
 • Moki rusų ir anglų kalbas.
 • Gali dirbti šeštadieniais.

Siūlome

 • Draugišką ir palaikančią aplinką.
 • Darbą 0,75 etato nuo 2022 m. birželio mėn.
 • Darbą tarpkultūrinėje aplinkoje.
 • Galimybę derinti studijas ir darbą.
 • Darbo atlygį nuo 700 Eur/mėn. (į rankas).

Susisiekite

Gyvenimo aprašymų lauksime iki gegužės 23 d. el. pašto adresu: jurate.stakniene@vilnius.caritas.lt

Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų (religinė bendruomenė), veikianti socialinėje srityje. Veikla organizuojama remiantis Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principais.

Laikinieji namai yra vienas iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių, kuris rūpinasi benamystę patiriančiais žmonėmis. Mums svarbus žmogaus noras keisti savo situaciją, todėl padedame siekti jam įsipareigojimo bendradarbiauti su darbuotojais ir kartu keistis. Kiekvienoje veikloje su ieškančiu pagalbos žmogumi kuriame pasitikėjimu grįstus santykius. Kartu sprendžiame kasdienius rūpesčius, organizuojame prasmingą užimtumą, švenčiame šventes, dalyvaujame mugėse ir akcijose. Stengiamės kurti bendruomenę, kurioje aktyviai veiktų gyventojai, savanoriai ir darbuotojai.

Laikinųjų namų misija: esame pašaukti kartu spręsti benamystės problemą.

Laikinųjų namų vizija: Laikinieji namai – namai motyvuotiems keisti savo situaciją benamiams asmenims, kuriuose jie aktyvinami savarankiškam gyvenimui.

Darbo pobūdis

 • darbas su atveju;
 • individualus konsultavimas;
 • asmens atstovavimas, palydėjimas;
 • neformalaus užimtumo organizavimas;
 • darbas komandoje.

Reikalavimai

  • socialinio darbuotojo išsilavinimas, arba paskutinis socialinių studijų kursas;
  • komandinio darbo patirtis;
  • rusų / lenkų / anglų kalbų mokėjimas – privalumas.

  Mums svarbu, kad tu būtum:

  • krikščionis arba suprastum ir gerbtum krikščioniškas vertybes;
  • motyvuotas dirbti su suaugusiais asmenimis, esančiais socialinėje atskirtyje;
  • atsakingas;
  • komunikabilus.

Siūlome

 • darbą pilnu arba 0,75 / 0,5 etatu;
 • darbo užmokestį bandomuoju laikotarpiu 800-850 Eur (atskaičiavus mokesčius), po bandomojo laikotarpio 850-900 Eur (atskaičiavus mokesčius);
 • galimybę augti ir tobulėti kaip specialistui;
 • draugišką ir motyvuojančią komandą;
 • įdomų ir prasmingą darbą.

Susisiekite

Gyvenimo aprašymų lauksime iki gegužės 1 d. el. pašto adresu: tadas.sukackas@vilnius.caritas.lt

Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų (religinė bendruomenė), veikianti socialinėje srityje. Veikla organizuojama remiantis Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principais.

Pagalbos patyrusiems smurtą programa yra viena iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių. Šis padalinys teikia socialines, teisines, psichologines konsultacijas, atstovauja ir tarpininkauja nukentėjusiems nuo nusikaltimų.

Pagalbos patyrusiems smurtą programoje –  darbas įdomus ir įvairus, nuo individualaus darbo su atveju iki bendruomenių jautrinimo ir telkimo. O visa tai vardan to, kad smurto būtų mažiau, kad prekybos žmonėmis reiškinys būtų vis labiau apšviestas žinojimo šviesos, kad nuo smurto ir prekybos žmonėmis nukentėję žmonės sulauktų adekvačios pagalbos.

Programos misija – padėti atpažinti, konfrontuoti ir laisvintis iš smurto, išnaudojimo, vergovės kultūros bei siekti, kad patyrusių smurtą gyvenimai būtų šviesesni.

Darbo pobūdis

 • Individualus socialinis konsultavimas.
 • Pagalbos teikimas nukentusiems nuo prekybos žmonėmis atvejo vadybos principu.
 • Tarpininkavimas tarp klientų ir kitų socialines paslaugas teikiančių įstaigų.
 • Socialinių ryšių atstatymas.
 • Lydėjimas teisinio proceso metu, emocinės paramos organizavimas.

Reikalavimai

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis socialinio darbo išsilavinimas.
 • Noras mokytis ir gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 • Gebėjimas dirbti komandoje.
 • Anglų kalbos mokėjimas kasdieniniam vartojimui raštu ir žodžiu (privalumas).
 • Vairuotojo pažymėjimas (privalumas).

Siūlome

 • Darbą pilnu etatu.
 • Galimybę augti ir tapti specialistu pagalbos nusikaltimų aukoms srityje.
 • Draugišką kolektyvą ir palydėjimą iki trijų mėnesių.
 • Atlyginimą 850 eurų (į rankas).

Susisiekite

Gyvenimo aprašymų lauksime iki gegužės 1 d. el. pašto adresu: angele@vilnius.caritas.lt

Tel.nr. pasiteiravimui: 8 699 90 866.

Praktikos pasiūlymai

Šiuo metu praktikos pasiūlymų neturime.