Darbo pasiūlymai

Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų (religinė bendruomenė), veikianti socialinėje srityje. Veikla organizuojama remiantis Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principais.

Laikinieji namai yra vienas iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių, kuris rūpinasi benamystę patiriančiais žmonėmis. Mums svarbus žmogaus noras keisti savo situaciją, todėl padedame siekti jam įsipareigojimo bendradarbiauti su darbuotojais ir kartu keistis. Kiekvienoje veikloje su ieškančiu pagalbos žmogumi kuriame pasitikėjimu grįstus santykius. Kartu sprendžiame kasdienius rūpesčius, organizuojame prasmingą užimtumą, švenčiame šventes, dalyvaujame mugėse ir akcijose. Stengiamės kurti bendruomenę, kurioje aktyviai veiktų gyventojai, savanoriai ir darbuotojai.

Laikinųjų namų misija: esame pašaukti kartu spręsti benamystės problemą.

Laikinųjų namų vizija: Laikinieji namai – namai motyvuotiems keisti savo situaciją benamiams asmenims, kuriuose jie aktyvinami savarankiškam gyvenimui.

Darbo pobūdis

 • Padalinio vizijos ir misijos įgyvendinimas.
 • Padalinio valdymas, veiklos plėtra ir efektyvus darbo organizavimas.
 • Metinio biudžeto formavimas, vykdymas, kontrolė.
 • Komandos darbo organizavimas, motyvavimas, ugdymas ir kontrolė.
 • Padalinio interesų atstovavimas valdžios institucijose.
 • Dalyvavimas Vilniaus arkivyskupijos Caritas padalinių vadovų veikloje.
 • Atskaitomybė direktoriaus pavaduotojai soc. centrams ir programoms.

Reikalavimai

 • Krikščionis, pritariantis katalikiškos organizacijos tapatybei.
 • Kompetencija (žinios ir patirtis) socialinėje srityje. Geras socialinės tikrovės išmanymas, socialinio lauko iššūkių pažinimas, reikiamų pokyčių supratimas.
 • Geri komunikacijos įgūdžiai, gebėjimas aiškiai ir paprastai reikšti mintis.
 • Geri socialiniai įgūdžiai: gebėjimas bendrauti, megzti kontaktus ir palaikyti ryšius tiek padalinio viduje, tiek išorėje.
 • Konstruktyvus ir analitinis mąstymas. Gebėjimas apibendrinti dalykus, daryti įžvalgas, identifikuoti problemas, spragas, siūlyti konstruktyvius jų sprendinius ir veikimo alternatyvas.
 • Puikūs darbo komandoje, bendradarbiavimo, suinteresuotų šalių identifikavimo ir valdymo įgūdžiai.
 • Finansų ir biudžeto planavimo ir valdymo patirtis.
 • Gebėjimas dirbti stresinėse ir įtemptose situacijose, vienu metu valdant daug klausimų, projektų, sričių, esant įtemptiems darbų grafikams, ištekliams ir terminams. Ryžtingumas, gebėjimas priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę.

Privalumai

 • Benamystės darbo lauko išmanymas.
 • Vadovavimo patirtis.
 • Anglų kalbos žinios.
 • Finansinės paramos pritraukimo iš įvairių šaltinių (vietos, nacionalinių, europinių ir tarptautinių projektų, privačių rėmėjų, užsienio partnerių ir kt.), projektų valdymo, administravimo patirtis.

Siūlome

 • Įdomų, nuolat tobulėti skatinantį darbą.
 • Vadovavimo ir kitų vadovavimui reikalingų kompetencijų didinimo galimybes dalyvaujant mokymuose.
 • Individualų supervizijos procesą pirmais darbo metais.
 • Atlyginimas – 950 Eur (į rankas).

Susisiekite

Gyvenimo aprašymų lauksime iki balandžio 23 d. el. pašto adresu: aida@vilnius.caritas.lt

Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų (religinė bendruomenė), veikianti socialinėje srityje. Veikla organizuojama remiantis Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principais.

Visų Šventųjų šeimos paramos centras (toliau – VŠŠPC) yra vienas iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių. Mūsų centre teikiamomis socialinėmis paslaugomis siekiama teikti paramą ir palaikymą šeimai, skatinti pozityvia tėvyste grįstą bendravimą šeimoje, remtis pozityviu socialiniu mokymu, auginti darnią, motyvuotą, iniciatyvią šeimą. Siekti asmenino ir visuomeninio augimo, taip kuriant saugesnę, psichologiškai sveikesnę, neigiamiems socialiniams pokyčiams atsparesnę, atsakingesnę visuomenę.

VŠŠPC vizija: tapti laikina stotele sunkumus patiriančiam žmogui ir šeimai, bet ilgalaike ir stipria erdve bendruomenei.

Darbo pobūdis

 • Paaugliukų (11 – 14m.) ir/arba paauglių (14– 18 metų) vaikų grupės vedimas vaikų dienos centre;
 • Individualių planų vaikams sudarymas ir įgyvendinimas;
 • Emocinio – socialinio ugdymo organizavimas ir vykdymas;
 • Vaikų ir šeimų atstovavimas ir tarpininkavimas;
 • Stovyklų organizavimas ir vedimas.

Reikalavimai

 • Aukštasis socialinio darbo išsilavinimas;
 • Socialinio darbo metodų išmanymas;
 • Darbo su vaikais ir jaunimu patirtis;
 • Lankstumas ir motyvacija.

Siūlome

 • Darbą 1 arba 0,5 etatu.
 • Galimybę augti ir tobulėti kaip specialistui;
 • Draugišką ir motyvuojančią komandą;
 • Įdomų ir prasmingą darbą;
 • Atlyginimą – 800 Eur arba 400 eurų (į rankas).

Susisiekite

Gyvenimo aprašymų lauksime iki gegužės 11 d. el. pašto adresu:  juste.silkaite@vilnius.caritas.lt.

Siunčiant gyvenimo aprašymą pažymėkite į kurios vaikų amžiaus grupės (ar į abiejų) vadovo poziciją pretenduojate.

Praktikos pasiūlymai

Šiuo metu praktikos pasiūlymų neturime.