Projektas „Integruota pagalba atskirtį patiriantiems asmenims, jų socialinei ir ekonominei gerovei skatinti“ (08.3.1-ESFA-K-413-01-0017)

Projektu siekiama teikiant socialinės integracijos paslaugas prisidėti prie socialiai pažeidžiamų asmenų (tų, kurie nėra registruoti Lietuvos Darbo Biržos teritoriniuose padaliniuose, turi žemą kvalifikaciją, prastus darbo ir socialinius įgūdžius, iškritę iš švietimo įstaigų, darbo rinkos, ir susiduria su daugybinėmis kliūtimis norėdami grįžti į mokymąsi ar darbą, tokiais kaip skurdas, socialinė atskirtis, diskriminacija, negalia, prasta fizinė ir protinė sveikata, stigmatizacija, priklausomybės, motyvacijos ir pasitikėjimo stoka, ir kt.), tvaraus švietimo, užimtumo ir mokymosi skatinimo, siekiant padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.

Projekto pradžia: 2018-04-18.
Projekto pabaiga: 2019-10-18.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.