Dėkoju Carito darbuotojams, bičiuliams, savanoriams, geradariams, remiantiems finansiškai, daiktais ar malda, – už buvimą kartu net ir sunkiais momentais. 2021-ieji buvo paženklinti ne tik besitęsiančia kovido pandemija, bet ir netikėtais svečiais – migrantais, atkeliavusiais per Baltarusiją.
<…>
Tegul Viešpats laimina Carito bendradarbių pastangas žmogų priimti, saugoti, jam padėti ir jį integruoti, kad taptume vis plačiau apimančiu „mes“, vis labiau dalytumės bendra atsakomybe, būdami tvirtai įsitikinę, jog kiekvienas pasauliui daromas gėris yra daromas dabartinėms ir būsimoms kartoms.

+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Mūsų rėmėjai