Dėkoju Jums už savęs dovanojimą  vargstantiesiems, už ėjimą gailestingosios meilės – Carito – keliu.
Jums gerai pažįstami gailestingumo darbai ne tik kūnui, bet ir sielai, kuriais palydite kiekvieną sutiktąjį, einate greta, kol bendrakeleivio žaizdos apgyja, jis sustiprėja, kad galėtų keliauti toliau.

+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Mūsų istorijos

Mūsų rėmėjai

PRADĖKITE SAVO GERUMO DARBUS. PRISIJUNKITE PRIE SAVANORIŲ KOMANDOS.