2020-aisiais COVID-19 pandemija įnešė neapibrėžtumo ir į Carito darbus. Metų pradžioje prireikė skubiai ieškoti naujų būdų pasiekti žmones, kuriems reikalinga pagalba. Reikėjo atpažinti tuos, kurie staiga įpuolė į skurdą, prarado darbą, ėmė stokoti maisto, pastogės, pagalbos iš valstybės institucijų. Reikėjo drąsiai ir kūrybingai atsiliepti į iškylančius poreikius.

Dėkoju kiekvienam iš Jūsų, kad ryžotės eiti su Caritu ir kantriai nešti veiklią meilę į stokojančiųjų kasdienybę.

+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Mūsų rėmėjai

PRADĖKITE SAVO GERUMO DARBUS. PRISIJUNKITE PRIE SAVANORIŲ KOMANDOS.