Praėję metai parodė, kaip svarbu nepavargti padėti kenčiantiems žmonėms. Pasaulio iššūkių ir karų akivaizdoje mūsų bendruomenė galėjo suteikti pagalbą ten, kur vienam būtų sunku.

Besirengdami Pasauliniam gailestingumo kongresui, kuris vyks Vilniuje 2026 metais, ne tik plėskime gailestingumo darbus, bet ir padėkime mūsų tikintiesiems, mūsų visuomenei įsisąmoninti jų svarbą. Pasirengimas 2025 Jubiliejiniams metams primena mums, kad visi mūsų gailestingumo darbai turi kilti iš maldos ir būti jos lydimi.

Dėkoju už Jūsų nepailstamą darbą ir atsidavimą artimui, už jautrią širdį ir empatišką žvilgsnį, kuris pamato ir atpažįsta kenčiantį ar stokojantį. Tepripildo Viešpats Jūsų širdis savo malonės, kad Jums nepritrūktų užsidegimo ir toliau daryti Viešpaties darbus.

+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Mūsų rėmėjai