Rūpinamės vaikais, paaugliais ir jaunimu, kurie gyvena sunkumus patiriančiose šeimose ar buvo patekę į sudėtingas situacijas. Siekiame, kad kiekvienas vaikas, paauglys ar jaunuolis augtų tvirtesnis, labiau pasitikėtų savimi ir galėtų rasti savo vietą visuomenėje. Teikiame dvasinę, socialinę, psichologinę ir materialinę pagalbą šeimoms, o esančias krizinėse situacijose apgyvendiname savo namuose.

Vaikų dienos centras „Vilties angelas”

Odminių g. 12, Vilnius
8 685 81 088
viltiesangelas@vilnius.caritas.lt
www.viltiesangelas.lt

Draugaujame su 4-18 m. vaikais ir paaugliais bei jų šeimomis, patiriančiomis įvairių sunkumų. Teikiame įvairiapusę pagalbą: dvasinę, socialinę, psichologinę ir materialinę, siekiame atskleisti ir ugdyti krikščioniškas vertybes ir skatiname pasirinkti šiomis vertybėmis pagrįstus gyvenimiškų sunkumų sprendimus. Kartu su vaikais ir paaugliais ruošiame pamokas, žaidžiame, kalbamės, kuriame rankdarbius, sportuojame, išbandome kulinarijos receptus, keliaujame, iškylaujame, stovyklaujame… Tėvams padedame rūpintis savo vaikais ir kartu ieškome būdų, kaip spręsti iškylančius sunkumus.

Mūsų kasdienybė kupina iššūkių ir nuotykių. Kviečiame susipažinti!

Vaikų dienos centrai parapijose

Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos Carito vaikų dienos centras „Džiugučiai“,
Eišiškių Kristaus Žengimo į Dangų parapijos Carito vaikų dienos centras „Nazaretas“,
Ignalinos Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos Carito vaikų dienos centras „Eldoradas“,
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos Carito vaikų dienos centras „Akimirka“,
Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos Carito vaikų dienos centras,
Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos Carito vaikų dienos centras „Šypsenėlė“,
Švenčionių Visų Šventųjų parapijos Carito vaikų dienos centras Liepsnelė“,
Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos vaikų dienos centras,
Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos Carito vaikų dienos centras „Svajonė“,
Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos Carito vaikų dienos centras

Alternatyvaus mokymosi centras jaunimui

M. K. Paco g. 4, Vilnius
8 616 26 936
amc@vilnius.caritas.lt

Kartu keliaujame su pažeistais jaunais žmonėmis kelionę, per  jų ir savo gyvenimo patirtis, kartu mokomės ir ieškome atsakymų, nuorodų, kaip spręsti problemas, tvarkytis su sunkumais, kaip labiau susidraugauti, pažinti vieniems kitus, kurti ryšį. Teikiame socialinę ir psichologinę pagalbą, rūpinamės užimtumu, organizuojame patirtines stovyklas, teikiame laikiną apgyvendinimą. Kartu mokomės būti vieni su kitais ir stengiamės centre įgytą patirtį pritaikyti kasdieniniame gyvenime. Tėvams, globėjams ar artimiesiems teikiame paramą ir palaikymą, drauge ieškome kelių, kaip gyventi, dirbti ir būti su jaunais žmonėmis.

Motinos ir vaiko namai

Odminių g. 12, Vilnius
8 685 77 347
mvnamai@vilnius.caritas.lt
www.vilnius.caritas.lt/mvn

Saugi, nors ir laikina užuovėja besilaukiančioms ir moterims su mažyliais, neturintiems kur prisiglausti ar dėl įvairiausių sunkumų bei gebėjimų, žinių stokos negalintiems namuose kurtis savarankiškai. Šeimoms teikiame įvairiapusę pagalbą: dvasinę, socialinę, psichologinę ir materialinę. Sutelkiame mažą namų bendruomenę ir siekiame joje ugdyti krikščioniškas vertybes bei šeimos sąmoningumą ir atsakomybę. Kartu su mamomis ir mažyliais mokomės sutarti, darbuotis, tvarkytis, pasirūpinti vienas kitu ir savimi, įveikti didelius ir mažus pasaulio iššūkius, rengiamės tolesniam savarankiškam gyvenimui.

Telkiame įvairias šeimas dalytis savo patirtimi apsilankant ir mokantis pozityvios tėvystės būdų, iškylančių sunkumų sprendimo – tiek visi drauge, tiek, jei reikia, palydime šeimas asmeniškai.

Mes kasdien keičiamės drauge. Susipažinkime!

Visų Šventųjų šeimos paramos centras

Visų Šventųjų g. 5, Vilnius
8 606 64 521
seimoscentras@vilnius.caritas.lt
www.vsspc.lt

Pagalbą teikiame sunkumus išgyvenančioms šeimoms. Kiekvieną dieną centre klega pradinukai (7-10 metų), tris kartus per savaitę renkasi jaunesnieji paaugliai (11-13 m.), kartą per savaitę – paaugliai (14-18 metų). Dažnai užsuka mamos, į pagalbą atskuba savanoriai.

Dienos centre vaikai daro namų darbus, ugdosi socialinius įgūdžius, mokosi gaminti maistą,  žaidžia žaidimus, stovyklauja.

Siekiame būti ne laikina stotele atskirtį patiriančiam žmogui, bet tapti ilgalaike ir stipria bendruomene.