Misija

Liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą jos reikalingiems asmenims bei skatinti į ją įsitraukti Vilniaus arkivyskupijos parapijų bendruomenes ir visus geros valios žmones.

Vizija

Būti telkiančia Vilniaus arkivyskupijos bendruomene, kuri įgyvendina savo misiją, yra suvienyta krikščioniškų vertybių bei troškimo kartu dirbti dėl pažeidžiamų, socialinę atskirtį patiriančių ir stokojančiųjų visuomenės asmenų ir bendradarbiauja su visais Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje veikiančiais valstybiniais ir nevyriausybiniais partneriais, jei jų tikslai ir veikimo būdai neprieštarauja Carito veiklos principams.

Pagarba sunkumus patiriančio ar kenčiančio asmens orumui

Iš šios pagarbos kyla kiekvieno darbuotojo ir savanorio asmeninis ir lygiavertis atliepas siekiant padrąsinti žmogų. Tai pasireiškia tokiomis nuostatomis:

asmenišku artumu – pasirinkimu būti arti žmonių jų kančios ir atskirties situacijose, ypač ten, kur žmonės yra vieniši. Artumas pasireiškia atjautos bei įsijautimo ir asmeniško dalijimosi nuostata;

lygiavertišku ir abipusišku santykiu, skatinančiu asmens vertingumo ir jo stipriųjų pusių pasireiškimą, sudarančiu galimybę teikti tarpusavio pagalbą ir atsakingai dalyvauti;

įgalinimu, išlaisvinimu: visos Carito darbuotojų ir savanorių pastangos turi būti skirtos padėti kitam žmogui tapti savarankiškesniu ir pajėgesniu užmezgant asmeninius bei bendruomeninius ryšius, taip pat oriai ir atsakingai dalyvauti Bažnyčios ir visuomenės gyvenime.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas Statutas

Savo veikloje Vilniaus arkivyskupijos Caritas vadovaujasi šiuo Statutu: VA Caritas Statutas (PDF).