Užsieniečių integracijos programa

Kalvarijų g. 39, Vilnius
8 699 31 977
gintare.skuodyte@vilnius.caritas.lt

Teikiame pagalbą apie 450 atvykusių į Lietuvą asmenų: pabėgėliams, migrantams ir trečiųjų šalių piliečiams. Užsieniečių integracijos centre 19 darbuotojų rūpinasi šių žmonių sėkminga socialine integracija Lietuvoje. Ypatingas dėmesys skiriamas ugdymui, mokymui, pažinimui, susitikimui su bendruomene.

Sutikdami pabėgėlius ir migrantus stengiamės kurti bendruomenę, kur kiekvienas, besikreipiantis pagalbos, patirtų saugumo bei priėmimo jausmą. Pabėgėliai, palikdami savo šalį dėl neramumų, persekiojimo, karo, išvyksta praradę saugumo jausmą ir tikisi jį surasti naujuose namuose. Todėl teikiame ne tik socialines, teisines, psichologines konsultacijas, organizuojame lietuvių, anglų ir vokiečių kalbų kursus, tarpininkaujame ieškant būsto bei darbo, bet ir stengiamės rūpintis šių žmonių laisvalaikiu: inicijuojame ir organizuojame įvairius bendruomeninius vakarus, į juos kviesdami ir visuomenę. Taip stengiamės padėti žmonėms susitikti ir keisti išankstinius nusistatymus pabėgėlių bei migrantų atžvilgiu. Dalis čia pagalbą gavusių žmonių vėliau patys tampa savanoriais ir padeda integruotis kitiems atvykstantiems.