Išklausymo tarnystė

Tarnystę vykdo:
Vilniaus Arkikatedros Bazilikos,
Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio,
Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo,
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijų bendruomenės.

Asmuo pasiteiravimui:
8 646 67 942 Ieva Kuzmaitė

Gimsta iš parapijos bendruomenės poreikio būti kartu su žmonėmis, kurie gyvena nepriteklium, nuolatiniu stygium, neturi kur kreiptis, kad būtų išklausyti ir sulauktų pagalbos ar palydėjimo.

Ši tarnystė skleidžia solidarumo kultūrą aktyvindama krikščionių bendruomenę ir visuomenę, kad būtų pamatytos problemos ir būtų ieškoma bendros atsakomybės tų žmonių atžvilgiu, kurie vadinami „paskutiniaisiais“.

Tai konkreti, fizinė, matoma, lengvai atskiriama, bendruomenei pažįstama vieta. Tai atspirties taškas žmonėms, kurie gyvena varganai ir išgyvena sunkumus. Jie turi žinoti, kad yra kas nors, kas juos priima, išklauso, nukreipia, palydi ir supažindina su esamomis galimybėmis.