Dienoraštis

Vilniaus arkivyskupijos Caritas: 26 tūkst. žmonių varge ir džiaugsme 

2022 metai pasižymėjo dar vienu rimtu išbandymu – karas Ukrainoje suaktyvino visuomenės įsitraukimą į savanoriškas veiklas ir jautrumą socialiniam pažeidžiamumui. Tai atsispindi Vilniaus arkivyskupijos Carito metinėje ataskaitoje.

Praėjusiais metais Vilniaus arkivyskupijos Caritas, pasitelkęs darbuotojus ir savanorius, suteikė pagalbą per 26 tūkst. žmonių. Tai yra 9 tūkst. asmenų daugiau nei pernai. Visuomenės brandą iliustruoja piliečių susitelkimas padėti kitam krizių akivaizdoje – kasmet pagalbos mastas organizacijoje auga. 2022 m. Caritui vykdyti savo misiją padėjo 155 darbuotojai ir 1716 savanoriai.

 

Balandžio 26 d. paskelbtoje Vilniaus arkivyskupijos Carito veiklos ataskaitoje supažindinama su veiklos užmojais, kuriems 2022 m. buvo skirta daugiau kaip 2 mln. Eur (2 214 142 €). Surinkta parama leido pasirūpini karo pabėgėliais iš Ukrainos, prieglobsčio prašančiaisiais iš kitų šalių, taip pat Lietuvos žmonėmis: vaikais, šeimomis, jaunuoliais ir vyresnio amžiaus žmonėmis, vienišais ir patiriančiais skurdą, kenčiančiais nuo smurto, priklausomybių, išgyvenančiais nepriteklių ir atskirtį.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pastebėjo, kad kiekvienais metais visuomenė susiduria su naujais, neregėtais iššūkiais: „Praėję metai neleido atsikvėpti. Kiekvienas mąstėme: ką daryti su tolimų šalių migrantais, kirtusiais Lietuvos su Baltarusija sieną, kaip padėsime karo Ukrainoje pabėgėliams, kaip stiprinsime vargstančius čia, Lietuvoje, kuriems kainų augimas gali tapti nepakeliamas.“

Karo Ukrainoje siaubas paskatino itin aktyviai įsitraukti parapijas. Vilniaus arkivyskupijos parapijų programa „Šeimų draugystė“, kviečianti šeimas tapti ukrainiečių bičiuliais, padėjo susibičiuliauti 742 asmenims iš 11 parapijų. Taip pat aktyviai teikta humanitarinė pagalba – parapijose pagelbėta 892 ukrainiečiams, nukentėjusiems nuo karo.

Krizės nestabdo Carito plėtros kitose srityse. Organizacija gruodžio mėnesį Vilniuje atidarė naują padalinį – pirmą Lietuvoje Mediacijos centrą „In pace“. Lotyniškas pavadinimas atskleidžia centro misiją – padėti žmonėms sąmoningai reaguoti, spręsti konfliktus taikoje ir ramybėje.

Pasak Vilniaus arkivyskupijos Carito vadovės Audronės Kairienės, organizacijos 2022 metų veiklos ataskaitoje atsiskleidžia pagalbos poreikių mastai: „Per kelias dienas suvieniję šimtus savanorių ir esamų Carito centrų veiklą pradėjome teikti pagalbą Ukrainos žmonėms <…> Žinoma, net ir globalių krizių akivaizdoje, stipri karitiečių komanda toliau teikė reikalingą pagalbą Lietuvoje vargstantiems žmonėms.“ Sėkmingai veiklą tęsia 11 kitų Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių ir programų bei 3 įstaigos.

Motinos ir vaiko namai sparčiai pildėsi naujais savanoriais, kūrė interaktyvias veiklas, stiprinančias namų bendruomenę. Laikinųjų namų darbuotojai sėkmingai tęsia ugdomąsias veiklas: anglų k. kursus, medžio dirbtuves, maisto gaminimo pamokas ir kt.

Nuteistųjų konsultavimo centras kartu su Kauno arkivyskupijos Caritu nuo 2022 m. birželio 1 d. įgyvendina projektą „Nuteistųjų artimieji – įgalinimo link“. Rūpinimasis pačiais mažiausiais paskatino išleisti knygą nuteistųjų vaikams „Tomas ir mėlynosios letenėlės paslaptis“.

Artimaisiais rūpinosi ir priklausomų asmenų bendruomenė „Aš esu“, praplėsdama veiklos spektrą ir daugiau dėmesio teikdama priklausomų asmenų artimiesiems, siūlydami jiems užsiėmimų. Priklausomi asmenys įtraukti į naują – meno terapijos veiklą.

Socialinis centras „Betanija“ šventė 30 metų veiklos jubiliejų. Per šiuos metus „Betanija“ išaugo į socialinį centrą, kuriame, šalia maisto ir higienos paslaugų, socialiniai darbuotojai teikia profesionalias konsultacijas, dienos centre vyksta koncertai, meniniai užsiėmimai, darbuotojai inicijavo darbą su žmonėmis gatvėje. Kasdien „Betanijoje“ apsilanko šimtai žmonių. Šiuo metu socialinis centras susiduria su maisto trūkumu, todėl Caritas kviečia aukoti. Skambučio 1454 auka – 5 Eur.

Užsieniečių integracijos programa toliau rūpinosi pabėgėlių ir migrantų integracija visuomenėje, dalyvavo Europos Carito inovacijų festivalyje. Jame Lietuvos šeimas ir prieglobsčio prašančius jungiantis projektas „Bendruomenių tiltai“ tapo laureatu.

Pagalbos patyrusiems smurtą ir prekybos žmonėmis aukoms programos komanda pastebėjo gerėjantį visuomenės požiūrį į psichologinę sveikatą.

Darbo įgūdžius ugdantys žmonės Žvakių dirbtuvėse džiaugėsi rekordiniu – 85000 „Gerumas mus vienija“ akcijai skirtų pagamintų žvakių skaičiumi. Kavinė-mokymų centras „Agapė“ tęsia bendruomenines veiklas.

Vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties angelas“ organizavo daugybę renginių vaikams ir atkreipė dėmesį į pozityvius paauglių elgesio pokyčius. Alternatyvaus mokymosi centras jaunuoliams gavo akreditaciją, leidžiančią teikti praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas ir atnaujino gyvenamąsias patalpas.

 

Ataskaitą rasite Vilniaus arkivyskupijos Carito interneto svetainėje: https://vilnius.caritas.lt/veiklos-ataskaitos

Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomenė, suvienijusi daugiau nei 1700 savanorių, yra plačiausias socialinės pagalbos tinklas Vilniaus regione, besirūpinantis žmonėmis, susiduriančiais su įvairiais sunkumais. Katalikų Bažnyčios organizacija Vilniaus arkivyskupijos Caritas telkia geros valios žmones socialinei pagalbai, kovoja su skurdu, gina žmogaus teises ir rūpinasi kiekvieno pagalbos prašančiojo orumu.