Dienoraštis

Pal. Jurgis Matulaitis: Dievo meilė tampa artimo meilės šaltiniu

Palaimintasis Jurgis Matulaitis užima svarbią vietą Carite ne tik kaip globėjas ir užtarėjas danguje, bet ir kaip pavyzdys bei įkvėpimas kasdieniams darbams. Pal. Jurgis meilę artimui ugdėsi derindamasis prie svetimų kultūrų ir kalbų. Troško kuklaus, paprasto vienuolio gyvenimo, bet buvo paskirtas Vilniaus vyskupu, kad kitiems būtų Dievo taikos, teisingumo ir meilės pavyzdžiu. Amžininkų liudijimu, jis buvo spinduliuojantis giedra, romumu, jautrumu, dvasinio gyvenimo gelme.

Šių metų liepos 5-tą dieną vyko Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomenės piligriminė kelionė į Marijampolę, palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidus ir jo tėviškę Lūginę.

Diena, skirta Carito bendruomenei, prasidėjo kun. Žydrūno Vabuolo konferencija „Mylėk savo artimą kaip save patį“, kviečianti stabtelti ir pagalvoti apie kiekvieno asmeninę misiją. Klausantis teko iš naujo permąstyti, ką reiškia: „Mylėk savo artimą…“  ne tik savo tarnystėje, bet ir kasdienybėje. Labai simboliška, skyrus laiko sau, ieškoti atsakymo: kaip mylėti artimą kaip save patį? Ieškodamas atsakymo kun. Žydrūnas atkreipė visų konferencijos klausytojų dėmesį, kad ir pats Jėzus leisdavo sau pasitraukti į nuošalią vietą, sustoti ir skirti laiko asmeninei maldai, nepaisant to, kad tuo metu jo ieškodavo žmonės.

Kaip padėti esantiems varge, kada teikiama pagalba yra naudinga, o kada ji gali tapti ir žalinga, kaip padėti, bet „nenuimti“ atsakomybės, kaip pakviesti į tarnystę kitus? Tai klausimai, į kuriuos ieškojome atsakymų. Esame riboti ir visko padaryti negalime, tačiau kai skiriame laiko maldai, galime pasiekti geresnių rezultatų, kaip sakė popiežius Benediktas XVI, „Malda nešvaisto laiko“.

Meldėmės šv. Mišiose, prie palaimintojo Jurgio Matulaičio ir jo tėviškėje Lūginėje. Išgirdome kvietimą tiesą pripažinti, o ne susikurti, meilę ir malones priimti atvira širdimi, prisiminti, kad visa ko centre yra Dievas, o ne aš, mokytis nuolankumo žvelgiant į palaimintąjį Jurgį, ne kartą turėjusį priimti jam siunčiamus išbandymus. Patyrėme atokvėpį artimo meilės tarnystėje.

Paulina Stravinskaitė, VA „Carito“ savanorė