Pagalba smurto ir prekybos žmonėmis aukoms

Dėkojame prisidėjusiems prie pagalbos Ukrainai

Ukraina3

Lietuvos Caritas kartu su septyniomis vyskupijomis ir Ukrainos garbės konsulu Geniu Vygandu humanitarinės pagalbos akciją Ukrainos žmonėms paremti organizavo nuo 2014 m. spalio iki lapkričio 10 d.