Pasninko dėžės akcija

pasninko deze

Prasidėjusi gavėnia kviečia sustiprinti savo širdį pasninku, malda ir išmalda. Praėjusiais metais startavusi gavėnios akcija „Pasninko dėžė“ ir šiais metais yra gera galimybė giliai išgyventi šią patirtį ir dalintis su stokojančiais.

Pasaulinė ligonių diena

SSPN 6

Vasario 11-ąją, jau dvidešimt trečią kartą bus minima šv. Jono Pauliaus II įvesta Pasaulinė ligonių diena. Šių metų gruodžio 3 d. popiežius Pranciškus pasirašė būsimai Pasaulinei liginių dienai skirtą laišką. Popiežiaus žinios tema: Sapientia cordis (širdies išmintis) ir Jobo knygos žodžiai: „Buvau akys aklam, kojos luošam“ (Job 29,15).

Gavėnios kalendorius

kalendorius

Gavėnia, tai 40 dienų susikaupimo ir atgailos laikas, kurio metu esame kviečiami pažvelgti į savo širdį bei gyvenimą ir pasiruošti Kristaus prisikėlimui. Šis laikas mums skirtas atstatyti santykį su savimi, Dievu ir artimu. 
Popiežius Pranciškus šią gavėnią kviečia kovoti su "abejingumo globalizacija", apie tai jis kalba savo žinioje „Sustiprinkite savo širdis“.

Pagalba smurto ir prekybos žmonėmis aukoms