Dienoraštis

Gavėnią išgyvenkime su meile. Kasmetinė gavėnios akcija „Pasninko dėžė“ startuoja

Pradėjus 40 dienų trunkantį gavėnios laikotarpį, kviečiame jungtis į kasmetinę „Pasninko dėžės“ akciją. Visus, kurie gavėnios laiku malda, pasninku ir išmalda artinasi prie šv. Velykų slėpinio, kviečiame aukoti, dalintis maisto produktais ir pagelbėti stokojantiems. Prisidėti galite atnešdami negendančių maisto produktų į akcijoje dalyvaujančias bažnyčias. Jose rasite specialią „Pasninko dėžę“, kurioje galima palikti atneštas gėrybes.

Popiežius Pranciškus taip pat kviečia: „eidami Gavėnios keliu, vedančiu į Velykų šventes, atminkime Tą, kuris „nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 8). Šiuo atsivertimo laiku atnaujinkime savo tikėjimą, semkimės vilties „gyvojo vandens“ ir atvira širdimi priimkime Dievo meilę, kuri mus perkeičia į brolius ir seseris Kristuje“ (iš popiežiaus Pranciškaus žinios 2021 m. Gavėnios proga).

Per visus Jėzaus išgyventus sunkumus Jis tapo artimu bičiuliu kiekvienam žmogui, kuris neturi namų ir maisto, patiria patyčias, yra neteisingai apkaltintas ir patiria smurtą. Būtent jie buvo geriausi Jėzaus draugai, ir Jis, apie juos pasakodamas, kalba kaip apie save: „Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte…“ (Mt 25, 35).

Malda veda į pažinimą, kuris veda į meilę ir tiesą apie kitą, skaistina santykį. Pažįstame geriau save, nes esame sukurti pagal Dievo paveikslą.

Pasninkaudami – susilaikydami nuo saldumynų, skanių patiekalų, mėsos, pirkinių  ar kitų nebūtinų, bet daug vietos mūsų gyvenime užimančių, dalykų – mes pripažįstame, kad mūsų „aš“ nėra pats svarbiausias.

Dalindamiesi su kitu tuo, ką branginame – mes mokomės mylėti kitą kaip save patį. Vienas dalykas – atiduoti tai, ko tau nereikia, bet visai kitas – kai atiduodi kitam tai, kuo ir pats džiaugiesi. Taip gali padaryti tik artimam bičiuliui, tik tam, kuris yra brangus tau.

Kadangi akcija jau vyksta kelerius metus, parapijų bendruomenės kūrybiškai atpažįsta esminius poreikius: paramą renka parapijoje veikiančioms socialinėms – karitatyvinėms iniciatyvoms (dienos centrams, išklausymo tarnystei, lankomiems vienišiems žmonėms, ruošia velykinius paketus stokojantiems) arba inicijuoja specialias akcijas (pinigines aukas konkrečiai šeimai, velykines dovanas kaliniams ir kt.).

Pateikiame sąrašą parapijų ir rektoratų, kur galite rasti „Pasninko dėžes“. Sąrašas nuolat pildomas:

 1. Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
 2. Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
 3. Švenčionių Visų Šventųjų parapija
 4. Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapija
 5. Šalčininkų Šv. Apaštalo Petro parapija
 6. Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapija
 7. Vilniaus (Naujosios Vilnios) Švč. M. Marijos Taikos karalienės parapija. 
 8. Vilniaus (Pilaitės) Šv. Juozapo parapija
 9. Vilniaus (Žvėryno) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
 10. Vilniaus Išganytojo bažnyčia (joanitai)
 11. Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapija
 12. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija
 13. Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapija
 14. Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
 15. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia
 16. Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapija
 17. Vilniaus Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčia
 18. Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčia
 19. Vilniaus Šv. Mikalojaus parapija
 20. Vilniaus Šv. Teresės parapija
 21. Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapija
 22. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčia
 23. Vilniaus Šventosios Dvasios parapija
 24. Vilniaus Visų Šventųjų parapija

Šis gyvenimo etapas yra veiklios meilės laikas. Išgyvenimo klausimas tapo labai aktualus, kviečiame mokytis išgyventi su meile. Kviečiame skirti laiko, dėmesio, rūpesčio stokojančiam artimui, kuriam jūsų pagalba yra brangi dovana.