Dienoraštis

Nepailskime daryti gera. Prasideda kasmetinė gavėnios akcija „Pasninko dėžė“

Pradėjus 40 dienų trunkantį gavėnios laikotarpį, kviečiame jungtis į kasmetinę „Pasninko dėžės“ akciją. Visus, kurie gavėnios laiku malda, pasninku ir išmalda artinasi prie šv. Velykų slėpinio, kviečiame aukoti, dalintis maisto produktais ir pagelbėti stokojantiems. Prisidėti galite atnešdami negendančių maisto produktų į akcijoje dalyvaujančias bažnyčias. Jose rasite specialią „Pasninko dėžę“, kurioje galima palikti atneštas gėrybes.

Popiežius Pranciškus taip pat kviečia: „pasninkas paruošia dirvą, malda ją drėkina, o meilė padaro vaisingą“ (iš popiežiaus Pranciškaus žinios 2022 m. Gavėnios proga).

Per visus Jėzaus išgyventus sunkumus Jis tapo artimu bičiuliu kiekvienam žmogui, kuris neturi namų ir maisto, patiria patyčias, yra neteisingai apkaltintas ir patiria smurtą. Būtent jie buvo geriausi Jėzaus draugai, ir Jis, apie juos pasakodamas, kalba kaip apie save: „Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte…“ (Mt 25, 35).

Malda veda į pažinimą, kuris veda į meilę ir tiesą apie kitą, skaistina santykį. Pažįstame geriau save, nes esame sukurti pagal Dievo paveikslą.

Pasninkaudami – susilaikydami nuo saldumynų, skanių patiekalų, mėsos, pirkinių  ar kitų nebūtinų, bet daug vietos mūsų gyvenime užimančių, dalykų – mes pripažįstame, kad mūsų „aš“ nėra pats svarbiausias.

Dalindamiesi su kitu tuo, ką branginame – mes mokomės mylėti kitą kaip save patį. Vienas dalykas – atiduoti tai, ko tau nereikia, bet visai kitas – kai atiduodi kitam tai, kuo ir pats džiaugiesi. Taip gali padaryti tik artimam bičiuliui, tik tam, kuris yra brangus tau.

Kadangi akcija jau vyksta kelerius metus, parapijų bendruomenės kūrybiškai atpažįsta esminius poreikius: paramą renka parapijoje veikiančioms socialinėms – karitatyvinėms iniciatyvoms (dienos centrams, išklausymo tarnystei, lankomiems vienišiems žmonėms, ruošia velykinius paketus stokojantiems) arba inicijuoja specialias akcijas (pinigines aukas konkrečiai šeimai, velykines dovanas kaliniams ir kt.).

Pateikiame sąrašą parapijų ir rektoratų, kur galite rasti „Pasninko dėžes“. Sąrašas nuolat pildomas:

  1. Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
   Bažnyčios a. 4, Ignalina
  2. Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
   Pietų g. 28, Lentvaris, Trakų r.
  3. Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės parapija 
   Pergalės g. 34A, Vilnius
  4. Sudervės Švč. Trejybės parapija
  5. Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapija
  6. Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapija
   Kalvarijų g. 327, Vilnius
  7. Vilniaus (Naujosios Vilnios) Švč. M. Marijos Taikos karalienės parapija
   Pergalės g. 34A, Vilnius
  8. Vilniaus (Pilaitės) Šv. Juozapo parapija 
   Tolminkiemio g. 4, Vilnius
  9. Vilniaus (Žvėryno) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
   Sėlių g. 17, Vilnius
  10. Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapija
   Pal. J. Matulaičio a. 3, Vilnius
  11. Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
   Erfurto g. 3, Vilnius
  12. Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapija
   Medeinos g. 14, Vilnius, mokyklos patalpose
  13. Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapija
   Katedros a. 2, Vilnius
  14. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčia
   Savičiaus g. 15, Vilnius
  15. Vilniaus Šventosios Dvasios parapija
   Dominikonų g. 8, Vilnius
  16. Vilniaus Visų Šventųjų parapija
   Rūdninkų g. 20/1, Vilnius

Šis gyvenimo etapas yra veiklios meilės laikas. Išgyvenimo klausimas tapo labai aktualus, kviečiame mokytis išgyventi su meile. Kviečiame skirti laiko, dėmesio, rūpesčio stokojančiam artimui, kuriam jūsų pagalba yra brangi dovana.