Dienoraštis

Andriaus ir Liubov mintys patiriant krikščionių vienybę visus metus

Atmenant krikščionių vienybės savaitę žvelgiame į VA Carite  randamus krikščionių vienybės pavyzdžius. Trumpai savo patirtimi dalijasi Nuteistųjų konsultavimo centro komandos nariai: teisininkas Andrius ir socialinė darbuotoja Liubov. Įdomu yra tai, kad Andrius yra katalikas, o Liubov – ortodoksė.  Kelerius metus dirbdami kartu vienoje komandoje kolegos džiaugiasi iš bendruomeniškos misijos kylančia bendryste visus metus.

Ekumeninės savaitės metu, meldžiantis už krikščionių vienybę, skiriame laiko ne tik žvelgti į kitų denominacijų tikinčiuosius, bet kartu žvelgti į Katalikų bažnyčios išpažįstamą mokymą bei misiją. Tai mums suteikia gebėjimą, atradus tarpusavio skirtumus, su pagarba ne tik priimti kitus bet ir kartu bendradarbiauti. 

Nuotr. Aira Zö Photography

Andrius dalijasi, kad komandoje: „visi tokie panašūs, bet tuo pačiu skirtingi ir dirbam vienam mažam kabinetuke. Iš asmeninės perspektyvos galiu pasakyti, kad skirtingi pamaldumai mūsų nei kiek netolina, atvirkščiai – darbo dieną ir susirinkimus pradeda-me bendra malda, kartą per ketvirtį visi dalyvaujame šventose Mišiose už mūsų klientus. Kai galime dalyvauja-me Carito mišiose už padalinius, o svarbiausia, visi kartu ir kiekvienas atskirai savo darbu mokomės skelbti gailestingąją Dievo meilę.“

„Magnificat“[1] maldynėlyje (Vilnius: Magnificat leidiniai, 2011/01) galime rasti taiklią brolio Richardo iš Taizé bendruomenės mintį apie bendrą maldą, kad: „būtent melsdamiesi kartu atsižadame noro triumfuoti prieš kitus. Malda daro mus nuolankius. Maldoje įsisąmoniname, jog Dievas didesnis – didesnis už mus, didesnis už mūsų skirtumus.“ Tokiu būdu maldoje mokomės nuolankiai vieni kitiems priklausyti ir vieni kitiems patarnauti.

Nuotr. Juliaus Kalinsko/15min

Liubov atvirai dalijasi stiprybe žvelgiant į vienas kito pavyzdį maldoje. „Atėjau dirbti į Carito Nuteistųjų konsultavimo centrą ir naujai atradau savyje tikėjimą. Mano kolegos yra skirtingų religinių denominacijų atstovai. Sakyčiau tai yra viena įdomiausių patirčių mano gyvenime. Mokausi iš jų tinkamai melstis ir prašyti Dievo pagalbos, palaimos ir palaikymo. Mokausi priimti tai, jog nesu pilnai atsakinga už viską, kas vyksta mano gyvenime. Mūsų bendruomeninė malda padeda labiau suvokti, kad realiai nuo manęs priklauso tik mano pastangos ir užsispyrimas veikti Dievo akyse…“

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu jungi savyje visas šeimas ir visas pasaulio tautas. Per Tave mes esame vieno Tėvo vaikai. Argi neprivalome gyventi vienybėje, kaip Tu esi viena su savo dangaus Tėvu?! Karštai prašome: sutelk mus į vienybę Tavyje. Tu, Viešpatie, nori, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas, todėl suvienyk visus krikščionis tikra meilės ir vienybės dvasia. Amen.
IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 308

Nuteistųjų konsultavimo centras jau daugiau nei 10 metų vadovaudamiesi krikščioniškomis vertybėmis, siekia atstatyti nuteistųjų ar iš įkalinimo įstaigų išėjusių asmenų orumą bei prisideda prie teigiamo pokyčio šių žmonių gyvenime. Darbuotojai ir savanoriai teikia socialinę, teisinę, psichologinę pagalbą, organizuoja įvairius užsiėmimus įkalinimo įstaigose. 

[1] Magnificat. Kasdieniai skaitymai. „Maldų už krikščionių vienybę savaitė“. 2011/01.  <https://www.magnificat.lt/maldu-uz-krikscioniu-vienybe-savaite/>