Dienoraštis

Laiko ženklai Vilniaus arkivyskupijos Caritui, Lietuvai ir Bažnyčiai

Kasmet uždegame daugiau nei 14 tūkt. vilties žiburių vargstančių ir vienišų žmonių gyvenimuose. Kviečiame visus, Vilniaus arkivyskupijos (toliau VA) Carito bendruomenės narius: darbuotojus, savanorius, geradarius ir tuos, kurie nori susipažinti su VA Carito veikla birželio 5 d. 10:00 val., nuotoliniu būdu, jungtis į metinę konferenciją pavadinimu „Laiko ženklai“.

VA Carito misija siekia liudyti Bažnyčios rūpestį, teikti poreikius atitinkančią pagalbą ir telkti geros valios žmones. Patyrus visą pasaulį sukrėtusius pokyčius, siūlome stabtelėti ir kartu atpažinti laiko ženklus keitusius bendruomenės veikimą bei drąsius ir kūrybingus sprendimus atliepiant vargšų skausmą.

Pranešimą apie laiko ženklus Bažnyčiai ir Caritui konferencijos metu sakys Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. O žvilgsnį į Vilniaus arkivyskupijos Caritą šiandienos iššūkių kontekste padės atkreipti VA Carito direktorė s. Jolita Matulaitytė.

Diskusijos metu įžvalgomis, apie laiko duotybę ir mūsų galimybes bei pasirinkimus laike, dalinsis:

  • Arūnas Kučikas Lietuvos Carito tarybos pirmininkas;
  • Rimgailė Baltutė, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovė;
  • Audrius Vasiliauskas, Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos „Išklausymo tarnystės“ koordinatorius;
  • Miroslavas Seniutis, Socialinės pagalbos ir integracijos centro „Betanija“ vadovas.

Visus norinčius prisijungti ir išgirsti šio laikmečio aktualijas apie pagalbą vargstantiems, galite registruotis iki birželio 1 d. pildydami „Registracijos anketą“. Renginys vyks nuotoliniu būdu, o pasinaudoti skaitmeninės erdvės privalumais padės „Katalikų medijų centras“.

Daugiau informacijos apie renginį galite rasti Vilniaus arkivyskupijos Carito feisbuko puslapyje.

Renginio programa:

10.00 Pradžios malda
10.10 Bendrystė. Pažintis su karitiečiais
10.40 „Dievo ženklai Bažnyčiai ir Caritui“ Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas
11.00 „Žvilgsnis į VA Caritą šiandienos iššūkių kontekste“ VA Carito direktorė ses. Jolita Matulaitytė
11.20 Pertrauka
11.40 Diskusija „Laiko nepasirinksi? O ką galime rinktis laike?“
13.00 Šv. Mišios. Aukoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas

Katalikų Bažnyčios organizacija Vilniaus arkivyskupijos Caritas telkia geros valios žmones socialinei pagalbai, kovoja su skurdu, gina žmogaus teises ir rūpinasi kiekvieno pagalbos prašančiojo orumu. Kasmet pagalbos sulaukia 14 tūkst. žmonių, tarp kurių pagalba teikiama: vaikams ir jaunimui, vienišoms mamoms, šeimoms, benamiams, pabėgėliams, vyresnio amžiaus žmonėms, priklausomiems asmenims, patiriantiems skurdą ir alkį. Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomenė, suvienijusi apie 800 savanorių, yra plačiausias socialinės pagalbos tinklas Vilniaus regione.