Dienoraštis

„Kvietimą į šią tarnystę ilgai nešiojausi savyje, vėliau tas kvietimas vis stiprėjo ir stiprėjo“

Dalijamės Vilniaus Šv. Juozapo parapijos Carito „Artumo“ programos savanorių: Vilmos, Virginijos, Onos, liudijimais.


Motina Teresė į klausimą, kas daro žmogų laimingą, atsakė – naudingumas kitiems.

Kvietimą į šią tarnystę ilgai nešiojausi savyje, vėliau tas kvietimas vis stiprėjo ir stiprėjo. Galutinis apsisprendimo taškas buvo popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje bei raginimas prisidėti darbais savo bendruomenėje.

Su Verute, kurią lankau, labai greitai radome bendrą kalbą. Susitikimų metu kartu meldžiamės, džiaugiamės, liūdime, juokiamės, dalinamės išgyvenimais, viena iš kitos pasimokome.

Atėjusi į šią tarnystę sutikau daug nuostabių žmonių. „Artumo“ grupės susitikimai tarsi tyro vandens gurkšnis. Tikiu, kad esame viena kitai reikalingos, o tarpusavio bendrystė daro mus laimingas.

Savanorė Vilma


Dėkoju Dievui už močiutę Leokadiją, kurią kiekvieną ketvirtadienį palydžiu į bažnytėlę. Už jos džiaugsmingą balsą, kai paskambinu, už jos kartojamą žodį „vaikeli“, už jos tikėjimo gilumą, iš kurio galiu tik mokytis, už jos dėkingumą visiems, o ypač Dievui, kad leido sulaukti 92 metų. Ir už saujoj suspaustus saldainius man, kad atsidėkotų.

Močiutės Albinutės buvo toks pageidavimas, kurį aš nuolankiai vykdau. Kiekvieną pirmadienio, trečiadienio ir penktadienio rytą jai skambinu, kad įsitikinčiau, kaip pati Albinutė sako „kad gyva“. Taip pat pakalbinu ir Albinutė man papasakoja viską: ką veikė, ką veikia ir ką veiks. Pasako, kas vakar laikė Mišias bažnytėlėj, kieno koks jubiliejus, ką įdomaus išgirdo per „Marijos radiją“ ir t.t. Aš gaunu tiek žinių, kad suprantu, jog Dievas man šimteriopai atlygina už tą aštrų ir nemalonų jausmą, perveriantį visą mano kūną, kai staiga prisimenu, kad per darbus pamiršau paskambinti.

Savanorė Virginija


Su drauge Rasa jau ketvirtus metus lankome poną Česlovą. Kiekvieną kartą mus atėjusias pasitinka Česlovo žodžiai, paprasti, kupiškiečių tarme tariami „atėjo mano mergas“. Ir turbūt šie paprasti žodžiai yra kažkas daugiau, tai, kad kažkas su manimi pabūna, išklauso, kad aš esu ne vienišas…

Savanorė Ona


„Artumo” programa

„Artumo“ programą vykdo šios Vilniaus arkivyskupijos parapijų bendruomenės: Vilniaus Arkikatedros Bazilikos, Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Vilniaus Šv. Jono Bosko, Vilniaus Šv. Juozapo, Vilniaus Visų Šventųjų, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo.

Vienišiems pagyvenusiems žmonėms