Dienoraštis

Carito mugė Seime: kvietimas jungtis į bendruomeninį džiugesį ir puoštis gerais darbais

Šventinės dovanos, rankų darbo kūriniai ir jautrūs pokalbiai apie gyvenimą – Carito kalėdinė mugė Seime pakylėjo šventine nuotaika ir skatino bendruomeniškumą.  

Gruodžio 7 dieną Seimo II rūmai prisipildė šventinio šurmulio. Vykstant eilinei Seimo sesijai Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomenė suruošė Seimo nariams ir Seimo kanceliarijos darbuotojams neeilinę mugę.  

Seimo kanceliarijos nuotr. (autorė Viktoriia Chorna)

Šiemet gausus karitiečių būrys mugės lankytojus pasitiko ne tik rankų darbo puošmenomis ir kūriniais, bet ir šiltais pokalbiais, jautriomis istorijomis apie sutinkamus ir globojamus žmones. 

„Kalėdų laukimas mums primena apie bendro tikslo svarbą ir solidarumą. Tikslas – padėti kiekvienam, skatinti draugystę ir gėrį. Matome didelę prasmę susitikti, bendrauti, dalintis ne tik problemomis, bet ir istorijomis, priartinančiomis gyvenimo išbandymus patiriančius ir laiptelis po laiptelio kylančius žmones arčiau“, – dalijasi Vilniaus arkivyskupijos Carito direktorė Audronė Kairienė. 

Seimo kanceliarijos nuotr. (autorė Viktoriia Chorna)

Artėjant žiemos laikotarpiui šalia išpuoštų eglučių bei įvairiomis švieselėmis padabintų gatvės puošmenų ir parduotuvių vitrinų galima išvysti ir šalia konteinerio šąlantį benamį ar greta prekybos centro išmaldos prašantį vargšą, naktimis gatvėse besiblaškančius jaunuolius.  

Seimo kanceliarijos nuotr. (autorė Viktoriia Chorna)

Vieni likimo, kiti netgi skaudžių asmeninių pasirinkimų vedami išgyvena šventes skausmingai. Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomenė vadovaujasi Carito globėjo palaimintojo Jurgio Matulaičio mintimi blogį nugalėti gerumu ir kviečia skurdą nugalėti dosnumu, abejingumą – žingsniu artyn, o nežinant, kaip padėti, kreiptis į Caritą, kur pagalbą atrasti gali kiekvienas. 

Seimo kanceliarijos nuotr. (autorė Viktoriia Chorna)

Karitiečius pasiekia pasidalijimai, kad priėjus prie vargstančio žmogaus ir jį pakalbinus, palydėjus į parduotuvę ar VA Carito Laikinuosius namus, baimę perkeičia šviesus džiugesys. Tokios istorijos primena, kad būtent šios patirtys yra gražiausios šventinės puošmenos – atsigręždami į tuos, kuriems trūksta būtiniausių dalykų, mes keičiamės patys ir sukuriame tikrąjį Betliejų savo širdyje. 

Seimo kanceliarijos nuotr. (autorė Viktoriia Chorna)

Šiame renginyje kiekvienas galėjo tapti dalimi nuostabaus kalėdinio stebuklo ir patirti tikrąją šventės esmę – bendruomenės dvasią. Carito mugė Seime kvietė puoselėti šviesą širdyse ir kurti prasmingas bei ypatingas šventes kartu.