Dienoraštis

Advento impulsas

Adventas – atėjimo metas. Šiuo laikotarpiu Bažnyčia primena ir prisimena, kad Kristus atėjo prieš du tūkstančius metų, laikų pilnatvėje, ateina šiandien ir ateis laikų pabaigoje. Esame raginami „taisyti Viešpačiui kelią, ištiesinti jam takus“. Pirmiausia noriu jums, mieli karitiečiai, padėkoti, kad daugeliui vargšų tampate keliu, kuriuo pas juos ateina Kristus. Tikrai, Kristus per jus pasirinko ateiti pas tuos, kuriems padedate, ir per jūsų tarnystę daugelis vargšų gali patirti prie jų prisiartinantį Viešpatį. Ačiū, kad ne tik pataisote, bet dažnai net nutiesiate Viešpačiui kelią pas vargšus, o tuo būdu galbūt ištiesinate ir jų kelius pas Kristų, į Jo pažinimą, į tikėjimą Juo.

Kartu noriu paraginti – nepamirškite Viešpačiui takų ir į savo širdį tiesti. Pirmiausia Jis į jas nori pasibelsti ir jus savo apsilankymu pradžiuginti, kad paskui galėtų per jus ir pas kitus keliauti. Tad šiuo Advento laiku atnaujinkite savo ryšį su Dievu ir iš naujo pakvieskite Jį į savo gyvenimus.

Kaip tą padaryti? Be abejo, Kristaus atėjimas pirmiausia yra Jo veiksmas. Tačiau kai ką galime padaryti ir mes. Turime budėti ir laukti, užsidegę savo maldos žibintus – ne veltui Bažnyčia visada ragina Advento metu pirmiausia skirti laiko maldai. Tad kviečiu pasiryžti ir įsipareigoti Advento metu ar Dievo žodį pasiskaityti, ar adoracijoje suklupti, ar į papildomas Mišias darbo savaitės metu nueiti, ar rekolekcijose (šiuo metu, deja, tik nuotolinėse) sudalyvauti, ar kokią naują (o gal seniai žinomą, tik primirštą ar apleistą) maldą kasdien sukalbėti. Visa tai darydami, ne tik pasyviai Kristaus lauksime, bet ir patys link Jo paėjėsime. Ne todėl, kad Jis negeba iki mūsų ateiti, o todėl, kad jau yra atėjęs pas mus ir laukia mūsų, tačiau mes į save negrįžtam, nes nuolat po visur išsibarstę esam. Tad linkiu maldoje ieškoti Viešpaties ir sutikti Jį jau atėjusį ir esantį šalia. Tada gal bus lengviau ir nelengvoje kasdienėje tarnystėje Jį atpažinti.

Mons. Žydrūnas Vabuolas, Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ kapelionas