Dienoraštis

Vilniaus arkivyskupijos Carito naujoji vadovė – Audronė Kairienė

Nuo sausio 3 d. Vilniaus arkivyskupijos (toliau VA) Carito vadovės pareigas pradėjo eiti Audronė Kairienė. Ji pakeis trejus metus vadovavusią seserį Jolitą Matulaitytę, kuri tapo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vyresniąja.

S. Jolita Matulaitytė ir naujoji VA „Carito“ vadovė Audronė Kairienė

„Jaučiu be galo didelę atsakomybę, ateiti po s. Jolitos yra didelis iššūkis. Jos pastoracinė veikla, pašvęstojo gyvenimo būdas Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomenei davė daug įkvėpimo, paramos, palaikymo ne tik organizaciniuose, gyvenimiškuose, bet ir dvasiniuose lygmenyse.“ Teigia Audronė Kairienė, kuri nuo 2020 m. vadovauja VA Carito užsieniečių integracijos programai.

„Vilniaus arkivyskupijos Carito veikloje matau didžiulį potencialą. Mes jau dabar tyliai darome didelius darbus ir galime daryti dar daugiau kviesdami daugiau savanorių, dalindamiesi žinia apie mūsų darbus ir veiklas su Lietuvos verslu, išlaikydami aukštą bendradarbiavimo lygį su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis. Manau, kad daugelyje veiklos sričių esame sukaupę daug patirties ir galime dalintis ekspertinėmis žiniomis.“

Arkivyskupas Gintaras Grušas teigia: „Dėkoju seseriai Jolitai Matulaitytei, kuri vadovaudamasi tarnaujančios lyderystės principais lydėjo Vilniaus Caritą ir vyskupijos žmones į susitikimą su tais, kuriems labiausiai reikalinga pagalba, ir linkiu naujai vadovei Audronei Kairienei drąsos tęsiant pradėtus darbus ir prisiimant atsakomybę naujuose iššūkiuose.“

Vilniaus arkivyskupijos Carite A. Kairienė savo kelionę pradėjo 2020 m. liepą tapus VA Carito Užsieniečių integracijos programos vadove. Taip pat A. Kairienė jau daugiau nei dvidešimt metų užsiima šeimos verslo, „UAB Piratai“ ir „UAB Piratų laivas“, vystymu viešojo maitinimo sektoriuje.

Katalikų Bažnyčios organizacija Vilniaus arkivyskupijos Caritas telkia geros valios žmones socialinei pagalbai, kovoja su skurdu, gina žmogaus teises ir rūpinasi kiekvieno pagalbos prašančiojo orumu.

Vien 2020 metais Vilniaus arkivyskupijos Carito pagalbos sulaukė 14 tūkst. asmenų: vaikai ir jaunimas, vienišos mamos, šeimos, benamiai, pabėgėliai, vyresnio amžiaus žmonės, ligoniai, priklausomi asmenys, patiriantys skurdą ir alkį.

Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomenė, suvienijusi apie 800 savanorių, yra plačiausias socialinės pagalbos tinklas Vilniaus regione.