Kviečiame Jus, broliai ir seserys, jungtis į bendrą maldą šv. Mišiose kartu su Vilniaus arkivyskupijos Carito darbuotojais ir savanoriais už Kavinės – mokymų centro „Agapė“ ir Žvakių dirbtuvių bendruomenę.

Kada? Kovo 2 d., antradienį, 9:00 val.

Kur? Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje (Antakalnio g. 1, Vilnius).

Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje“ (Rom 12, 12).