Darbo pasiūlymai

Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų (religinė bendruomenė), veikianti socialinėje srityje. Veikla organizuojama remiantis Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principais.

Laikinieji namai yra vienas iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių, kuris rūpinasi benamystę patiriančiais žmonėmis. Mums svarbus žmogaus noras keisti savo situaciją, todėl padedame siekti jam įsipareigojimo bendradarbiauti su darbuotojais ir kartu keistis. Kiekvienoje veikloje su ieškančiu pagalbos žmogumi kuriame pasitikėjimu grįstus santykius. Kartu sprendžiame kasdienius rūpesčius, organizuojame prasmingą užimtumą, švenčiame šventes, dalyvaujame mugėse ir akcijose. Stengiamės kurti bendruomenę, kurioje aktyviai veiktų gyventojai, savanoriai ir darbuotojai.

Laikinųjų namų misija: esame pašaukti kartu spręsti benamystės problemą.

Laikinųjų namų vizija: Laikinieji namai – namai motyvuotiems keisti savo situaciją benamiams asmenims, kuriuose jie aktyvinami savarankiškam gyvenimui.

Darbo pobūdis

 • Darbas su atveju;
 • Individualus konsultavimas;
 • Asmens atstovavimas, palydėjimas;
 • Neformalaus užimtumo organizavimas;
 • Darbas komandoje.

Reikalavimai

 • Socialinio darbuotojo išsilavinimas;
 • Komandinio darbo patirtis;
 • Rusų/ lenkų / anglų kalbų mokėjimas – privalumas.

Mums svarbu, kad tu būtum:

 • Krikščionis arba suprastum ir gerbtum krikščioniškas vertybes;
 • Motyvuotas dirbti su suaugusiais asmenimis, esančiais socialinėje atskirtyje;
 • Atsakingas;
 • Komunikabilus.

Siūlome

 • Darbą 0,5 arba 1 etatu;
 • Darbo užmokestį bandomuoju laikotarpiu („į rankas“) – 400 / 800 Eur, po bandomojo laikotarpio 425 / 850 eur (“į rankas“);
 • Galimybę augti ir tobulėti kaip specialistui;
 • Draugišką ir motyvuojančią komandą;
 • Įdomų ir prasmingą darbą.

Susisiekite

Gyvenimo aprašymų lauksime iki spalio 29 d. el. pašto adresu: tadas.sukackas@vilnius.caritas.lt

Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų (religinė bendruomenė), veikianti socialinėje srityje. Veikla organizuojama remiantis Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principais.

Užsieniečių integracijos programa (toliau – UIP) yra vienas iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių. Ši programa rūpinasi pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje: teikia socialines, teisines, psichologines, karjeros konsultacijas, organizuoja lietuvių k. mokymą, atstovauja, tarpininkauja, dalyvauja tarpinstituciniame bendradarbiavime kuriant ir tobulinant užsieniečių integracijos procesus.

UIP misija: liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą pabėgėliams, migrantams ir trečiųjų šalių piliečiams bei skatinti į ją įsitraukti kitus.

UIP vizija: būti savanorius ir darbuotojus ar kitaip dalyvaujančius telkiančia bendruomene, įgyvendinančia savo misiją, suvienyta krikščioniškų vertybių bei troškimo dirbti dėl pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių.

Darbo pobūdis

Socialinės integracijos kuratorius teikia įvairiapusę pagalbą prieglobstį gavusiems užsieniečiams:

 • teikia individualias ar grupines socialines konsultacijas;
 • tarpininkauja, atstovauja, kuruoja prieglobstį gavusius užsieniečius, nukreipia juos į atsakingas įstaigas ar specialistus;
 • teikia socialinę pagalbą ieškant būsto, darbo, vaikų mokymosi klausimais ir kt.;
 • laiku pildo ir teikia projektui reikalingus dokumentus.

Reikalavimai

 • gebėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu;
 • mokėti anglų k. ne žemesniu nei B1 lygiu, rusų k. žinios būtų privalumas;
 • būti pareigingu (-a), kruopščiu (-i), kūrybišku (-a), gebančiu (-ia) savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • Išsilavinimas ir patirtis socialinio darbo srityje būtų privalumas.

Siūlome

 • darbą daugiakultūrėje aplinkoje, skirtingų ir įdomių žmonių apsuptyje;
 • 600-900 eurų darbo užmokestį (po mokesčių);
 • dinamišką profesinę kasdienybę, kurioje nelieka vietos rutinai;
 • laisvę, pritarimą ir pagalbą individualioms iniciatyvoms;
 • supervizijas, mokymus, kalbų kursus ir kitas kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Susisiekite

Gyvenimo aprašymų lauksime iki spalio 27 d. el. pašto adresu: kulturunamai@vilnius.caritas.lt

Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų (religinė bendruomenė), veikianti socialinėje srityje. Veikla organizuojama remiantis Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principais.

Užsieniečių integracijos programa (toliau – UIP) yra vienas iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių. Ši programa rūpinasi pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje: teikia socialines, teisines, psichologines, karjeros konsultacijas, organizuoja lietuvių k. mokymą, atstovauja, tarpininkauja, dalyvauja tarpinstituciniame bendradarbiavime kuriant ir tobulinant užsieniečių integracijos procesus.

UIP misija: liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą pabėgėliams, migrantams ir trečiųjų šalių piliečiams bei skatinti į ją įsitraukti kitus.

UIP vizija: būti savanorius ir darbuotojus ar kitaip dalyvaujančius telkiančia bendruomene, įgyvendinančia savo misiją, suvienyta krikščioniškų vertybių bei troškimo dirbti dėl pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių.

Darbo pobūdis

 • Projekto veiklų planavimas, organizavimas, koordinavimas ir įgyvendinimas.
 • Projekto komandos darbo organizavimas.
 • Nuolatinis komandos narių darbo stebėjimas, palaikymas.
 • Nuolatinis bendradarbiavimas su partneriais, kitomis suinteresuotomis institucijomis, tiksline grupe.
 • Atsiskaitymas atsakingoms institucijoms už projekto veiklas, rezultatus, ataskaitų, mokėjimo prašymų rengimas ir kt.
 • Dokumentų, susijusių su projekto administravimu, tvarkymas.
 • Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.

Reikalavimai

 • gebėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu;
 • mokėti anglų k. (žodžiu ir raštu) ne žemiau nei B1 lygiu, rusų kalbos žinios būtų privalumas;
 • gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, analizuoti, rengti išvadas, numatyti problemas ir siūlyti galimus problemų prevencijos bei jų sprendimo būdus;
 • turėti ne mažiau nei 2 m. darbo patirties įgyvendinant ES ir/ar kitų tarptautinių organizacijų finansuojamus projektus;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą (raštu ir žodžiu);
 • būti pareigingu (-a), kruopščiu (-i), kūrybišku (-a), gebančiu (-ia) savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • turėti komandinio darbo įgūdžių;
 • išmanyti raštvedybos taisykles.

Siūlome

 • darbą daugiakultūrėje aplinkoje, skirtingų ir įdomių žmonių apsuptyje;
 • 750-1200 eurų darbo užmokestį (po mokesčių);
 • dinamišką profesinę kasdienybę, kurioje nelieka vietos rutinai;
 • supervizijas, mokymus, kalbų kursus ir kitas kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Susisiekite

Gyvenimo aprašymų lauksime iki spalio 27 d. el. pašto adresu: kulturunamai@vilnius.caritas.lt

Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų (religinė bendruomenė), veikianti socialinėje srityje. Veikla organizuojama remiantis Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principais.

Užsieniečių integracijos programa (toliau – UIP) yra vienas iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių. Ši programa rūpinasi pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje: teikia socialines, teisines, psichologines, karjeros konsultacijas, organizuoja lietuvių k. mokymą, atstovauja, tarpininkauja, dalyvauja tarpinstituciniame bendradarbiavime kuriant ir tobulinant užsieniečių integracijos procesus.

UIP misija: liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą pabėgėliams, migrantams ir trečiųjų šalių piliečiams bei skatinti į ją įsitraukti kitus.

UIP vizija: būti savanorius ir darbuotojus ar kitaip dalyvaujančius telkiančia bendruomene, įgyvendinančia savo misiją, suvienyta krikščioniškų vertybių bei troškimo dirbti dėl pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių.

Darbo pobūdis

 • Analizuoti ir periodiškai peržiūrėti atvejus, atsižvelgiant į jų sudėtingumą, paskirstyti darbo krūvį socialiniams konsultantams.
 • Inicijuoti susitikimus su prieglobstį gavusiais asmenimis, šeimomis, siekiant nustatyti pagrindinius iššūkius, padėti spręsti iškilusius konfliktus, sudėlioti tolesnių veiksmų planą.
 • Nuolat komunikuoti su socialiniais konsultantais, juos konsultuoti, įsitraukti į probleminių atvejų sprendimo procesus.
 • Bendradarbiauti su kitais specialistais, dalyvaujančiais sprendžiant klientų problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Kreiptis į atitinkamas institucijas dėl kompetentingos pagalbos.
 • Surinkti ir pateikti dokumentus atsakingoms institucijoms dėl integracijos laikotarpio pratęsimo ir/ar papildomų paramos integracijai priemonių skyrimo.
 • Tikrinti informacijos atitikimą. Vesti registrą. Paskirstyti dokumentus atitinkamiems socialiniams konsultantams.

Reikalavimai

 • būti susipažinusiam (-iai) su Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais bei kitais dokumentais, susijusiais su migracijos ir prieglobsčio sritimi;
 • mokėti anglų ir rusų k. (žodžiu ir raštu) ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, analizuoti, rengti išvadas, numatyti problemas ir siūlyti galimus problemų prevencijos bei jų sprendimo būdus;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą (raštu ir žodžiu);
 • būti pareigingu (-a), kruopščiu (-i), kūrybišku (-a), gebančiu (-ia) savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti spręsti konfliktines ir problemines situacijas;
 • turėti komandinio darbo įgūdžių;
 • išmanyti raštvedybos taisykles.

Siūlome

 • darbą daugiakultūrėje aplinkoje, skirtingų ir įdomių žmonių apsuptyje;
 • 750-1100 eurų darbo užmokestį (po mokesčių);
 • dinamišką profesinę kasdienybę, kurioje nelieka vietos rutinai;
 • supervizijas, mokymus, kalbų kursus ir kitas kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Susisiekite

Gyvenimo aprašymų lauksime iki spalio 27 d. el. pašto adresu: kulturunamai@vilnius.caritas.lt

Praktikos pasiūlymai

Šiuo metu praktikos pasiūlymų neturime.