Darbo pasiūlymai

Vilniaus arkivyskupijos Caritas – tai organizacija, telkianti geros valios žmones socialinei pagalbai ir geriems darbams. Mūsų pagalbos sulaukia dešimtimis tūkstančių stokojančių Vilniaus arkivyskupijos gyventojų.

Siekiame įtraukti savanorius į ilgalaikį bendradarbiavimą, kurdami ne tik saugų, ilgalaikį savanorio santykį su žmonėmis, kurie kreipiasi pagalbos, bet ir ugdydami savanorio kompetencijas auginti jį, kaip socialinės pagalbos organizatorių. VA Carito savanoriai teikia pagalbą vaikams, paaugliams, jaunimui, vienišoms mamoms, šeimoms, vyresnio amžiaus žmonėms, namų neturintiems ar gyvenantiems skurde, priklausomiems asmenims, pabėgėliams ir migrantams.

Darbo pobūdis

 • Ieškoti savanorių pajėgų VA Carito veikloms;
 • Vykdyti savanorių atrankas pagal poreikį;
 • Organizuoti įvadinius mokymus naujiems savanoriams;
 • Organizuoti ir koordinuoti epizodines savanorystės akcijas VA Carite;
 • Atstovauti VA Caritą savanorystei skirtuose renginiuose bei susitikimuose;
 • Prisidėti prie darbo su savanoriais procesų tobulinimo ir savanoriams skirtų renginių organizavimo.

Reikalavimai

 • Turite savanoriškos veiklos arba darbo su savanoriais patirties;
 • Gebate dirbti organizuotai ir struktūruotai, esate iniciatyvus;
 • Esate komunikabilus ir nesibaiminate viešo kalbėjimo;
 • Greitai orientuojatės ir prisitaikote prie įvairių situacijų;
 • Būtina anglų kalba (B2), rusų kalba būtų privalumas.

Siūlome

 • Darbą 0,5 etatu (su perspektyva didinti);
 • Lanksčias darbo sąlygas ir draugišką kolektyvą;
 • Perspektyvią aplinką, kurioje gali realizuoti savo idėjas;
 • Galimybę auginti ir įgalinti nuolat augančią savanorių bendruomenę;
 • Atlyginimas nuo 400 eur į rankas.

Susisiekite

Gyvenimo aprašymų lauksime iki vasario 10 d. el. pašto adresusavanoriai@vilnius.caritas.lt

Iškilus klausimams prašome skambinti Agnei tel. nr. 8 608 89 544

Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų, veikianti pastoracinėje ir socialinėje srityje. Veikla organizuojama remiantis Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principais.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas koordinuoja 10 parapijose esančių vaikų dienos centrų. Konsultuoja darbuotojus, organizuoja jiems mokymus, vysto „Paramos per atstumą“ programą.

Darbo pobūdis

 • Palaikyti ir rūpintis vaikų dienos centrais parapijose, jų darbuotojų bei savanorių ugdymu.
 • Bendradarbiauti su parapijų klebonais, skatinti veiklų, susijusių su vaikais ir šeimomis vystymą parapijose.
 • Organizuoti įvairius renginius, akcijas vaikų dienos centrams.
 • Vystyti „Paramos per atstumą“ programą, koordinuoti parapijų savanorius/darbuotojus, atsakingus už programą savo teritorijoje.
 • Bendradarbiauti su „Paramos per atstumą“ projekto esamais rėmėjais bei ieškoti naujų.

Reikalavimai

 • Aukštasis socialinių arba humanitarinių mokslų išsilavinimas;
 • Patirtis dirbant su vaikais, šeimomis.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 • Gebėjimas rašyti ir administruoti projektus.
 • Nuosavas automobilis.
 • Asmeninė arba darbinė patirtis parapijos bendruomenėje būtų privalumas.

Siūlome

 • Darbą 0,5 etatu (su perspektyva dirbti 0,75 etatu)
 • Lanksčias darbo sąlygas ir draugišką kolektyvą.
 • Atlyginimą – nuo 500 eurų į rankas.

Susisiekite

Gyvenimo aprašymų lauksime iki vasario 1 d. el. pašto adresuieva.kuzmaite@vilnius.caritas.lt

Iškilus klausimams prašome skambinti Ievai:  8 646 67 942.

Vaikų ir paauglių dienos centras ,,Vilties angelas“  yra vienas iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių.  Šis padalinys darbą su vaikais iš socialinės rizikos ir nepasiturinčių gyventojų šeimų ir jų šeimų nariais pradėjo 1994 m., organizuodamas savaitgalines ugdomąsias programas. Nuo 1999 m. vaikams ir jų šeimų nariams teikiamos dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugos. Vaikams ir jų šeimoms teikiame įvairiapusę pagalbą: dvasinę, psichologinę, socialinę ir materialinę, siekiame atskleisti ir ugdyti krikščioniškas vertybes ir skatinti pasirinkti šiomis vertybėmis pagrįstus gyvenimo pasiūlymus.

„Vilties angelo“ tikslas – teikti dienos socialines priežiūros paslaugas, atpažinus vaiko/paauglio sunkumus įgalinti jį naudoti socialinius ir psichologinius metodus, stiprinti asmeninius gebėjimus jo kasdienybėje.

Darbo pobūdis

 • Darbas su vaikų ir/ar paauglių grupe, jų veiklų organizavimas
 • Individualus darbas su vaikais ir jų šeimomis;
 • Individulių planų sudarymas/ jų koordinavimas, dokumentacija;
 • Laisvalaikio (stovyklų, išvykų, renginių) organizavimas;
 • Bendradarbiavimas su savanoriais, kitomis organizacijomis;
 • Įsitraukimas į VA Caritas organizacijos veiklą.

Reikalavimai

 • Socialinio darbo, socialinio pedagogo išsilavinimas.
 • Gebėti užmegzti ir palaikyti santykį su vaiku, suprasti jo poreikius;
 • Gebėti planuoti ir organizuoti, koordinuoti vaikų grupės veiklą, naudoti įvairias darbo formas ir metodus;
 • Gebėjimas dirbti stresinėse situacijose bei operatyviai spręsti susidariusias problemas.
 • Raštvedybos taisyklių išmanymas.
 • Gebėjimas dirbti komandoje.

Siūlome

 • Darbą 0,5-0,75 et. (pagal susitarimą);
 • Galimybę augti ir tobulėti kaip specialistui, palaikymą ir tobulėjimą;
 • Įdomų ir nenuobodų darbą;
 • Draugišką ir motyvuojančią komandą;
 • Atlyginimą – nuo 450 eur. dirbant 0,5 etato,  nuo 675 eurų dirbant 0,75 etato (į rankas).

Susisiekite

Gyvenimo aprašymų lauksime (iki sausio 20 d.) el. pašto adresu: anzela@viltiesangelas.lt

Telefonas pasiteiravimui: 8 615 83 950 (Anžela).

Praktikos pasiūlymai

Praktikos pobūdis

Ilgalaikė (bent 4 mėn.) socialinio darbo bakalauro praktika.

Apie Alternatyvaus mokymosi centrą jaunimui:

Kartu keliaujame su pažeistais jaunais žmonėmis kelionę, per  jų ir savo gyvenimo patirtis, kartu mokomės ir ieškome atsakymų, nuorodų, kaip spręsti problemas, tvarkytis su sunkumais, kaip labiau susidraugauti, pažinti vieniems kitus, kurti ryšį. Teikiame socialinę ir psichologinę pagalbą, rūpinamės užimtumu, organizuojame patirtines stovyklas, teikiame laikiną apgyvendinimą. Kartu mokomės būti vieni su kitais ir stengiamės centre įgytą patirtį pritaikyti kasdieniniame gyvenime. Tėvams, globėjams ar artimiesiems teikiame paramą ir palaikymą, drauge ieškome kelių, kaip gyventi, dirbti ir būti su jaunais žmonėmis.

Susisiekite

Praktikos pobūdis

Kviečiame socialinio darbo ir socialinio darbuotojo padėjėjų praktikantus.

Apie Laikinuosius namus:

Vieta, kur darbingo amžiaus žmogus, netekęs gyvenamosios vietos, gali rasti jam reikalingą pagalbą. Mums svarbus žmogaus noras keisti savo situaciją, todėl padedame siekti jam įsipareigojimo bendradarbiauti su darbuotojais ir kartu keistis. Kiekvienoje veikloje su ieškančiu pagalbos žmogumi kuriame pasitikėjimu grįstus santykius. Kartu sprendžiame kasdienius rūpesčius, organizuojame prasmingą užimtumą, švenčiame šventes, dalyvaujame mugėse ir akcijose. Stengiamės kurti bendruomenę, kurioje aktyviai veiktų gyventojai, savanoriai ir darbuotojai.

Susisiekite

Praktikos pobūdis

Kviečiame teisės ir socialinio darbo studentus atlikti ilgalaikę (bent 2 mėn.) praktiką.

Apie Nuteistųjų konsultavimo centrą:

Dirbame su teistais ir iš įkalinimo įstaigų išėjusiais asmenimis. Darbuotojai ir savanoriai teikia socialinę, teisinę, psichologinę pagalbą, organizuoja įvairius užsiėmimus įkalinimo įstaigose. Vadovaudamiesi krikščioniškomis vertybėmis, siekiame  atstatyti nuteistųjų orumą ir prisidėti prie teigiamo pokyčio šių žmonių gyvenime.

Suprantame, kad negalime pakeisti  nusikaltimus padariusių asmenų praeities, tačiau teikdami pagalbą mes skatiname ir siekiame, kad asmenys, išėję į laisvę, pakartotinai nenusikalstų, o norėtų, gebėtų ir turėtų sąlygas dorai gyventi laisvėje.

Susisiekite

Praktikos pobūdis

Kviečiame motyvuotą studentą atlikti studijų praktiką.

Apie socialinį centrą „Betanija“:

„Betanijos“ misija – visiems atviri bendrystės namai, kuriuose priimamas asmens trapumas ir kiekvienas kviečiamas į Gyvenimą.

„Betanija“ – tai susitikimo vieta. Moksleiviai ir studentai, įmonių ir organizacijų darbuotojai, bendruomenių ir judėjimų nariai pasirenka „Betaniją“ kaip erdvę, kurioje atsiveria galimybė pažinti ir įprasminti save, parodyti solidarumą su kitu asmeniu ir įveikti stereotipus vargstančiųjų atžvilgiu. Maisto gaminimas ir pateikimas, kūrybinės dirbtuvės, ugdomasis užimtumas – tai savanorių vykdomos veiklos, per kurias patirta bendrystė padeda centro lankytojams pradėti ilgą atsitiesimo kelią.

Stokojantys asmenys gauna ne tik pagalbos maistu ir higienos centro paslaugas, bet ir turi galimybę kreiptis į centre dirbančią socialinę darbuotoją rūpimais antstolių, socialinės išmokos, būsto, darbo paieškos ar kitais klausimais. Nors ir nedidelis, bet didelės meilės vedamas mūsų centro kolektyvas laukia kiekvieno, kuriam reikia pagalbos.

Susisiekite

Praktikos pobūdis

Galime priimti 3 studentus praktikai (2 – socialinio darbo, 1 – psichologijos srities).

Apie Užsieniečių integracijos programą:

Pabėgėliams, migrantams ir trečiųjų šalių piliečiams teikiame socialines, teisines, psichologines ir karjeros konsultacijas.

Tarpininkaujame bendraujant su valstybės ir visuomeninėmis institucijomis, ieškant būsto bei darbo ar siekiant galimybių mokytis ir tobulėti. Daug dėmesio skiriame lietuvių kalbos, kaip vieno iš esminių integracijos dėmenų, mokymui. Rūpinamės šių žmonių laisvalaikiu, sociokultūrine integracija: inicijuojame ir organizuojame įvairius bendruomeninius vakarus, į kuriuos kviečiame žinomų žmonių ir plačiąją visuomenę.

Kuriame bendruomenę, kurioje kiekvienas patirtų saugumo bei priėmimo jausmą.

Susisiekite

Praktikos pobūdis

Galime priimti 3 studentus praktikai (2 – socialinio darbo, 1 – psichologijos srities).

Apie vaikų ir paauglių dienos centrą „Vilties angelas“:

Draugaujame su 4-18 m. vaikais ir paaugliais bei jų šeimomis, patiriančiomis įvairių sunkumų. Teikiame įvairiapusę pagalbą: dvasinę, socialinę, psichologinę ir materialinę, siekiame atskleisti ir ugdyti krikščioniškas vertybes ir skatiname pasirinkti šiomis vertybėmis pagrįstus gyvenimiškų sunkumų sprendimus. Kartu su vaikais ir paaugliais ruošiame pamokas, žaidžiame, kalbamės, kuriame rankdarbius, sportuojame, išbandome kulinarijos receptus, keliaujame, iškylaujame, stovyklaujame… Tėvams padedame rūpintis savo vaikais ir kartu ieškome būdų, kaip spręsti iškylančius sunkumus.

Mūsų kasdienybė kupina iššūkių ir nuotykių. Kviečiame susipažinti!

Susisiekite