Viešpatie Dieve, mūsų Tėve,
kartu su visa Carito bendruomene
meldžiame,
paliesk mūsų širdis,
kad savo tarnystėje kiekvieną priimtume,
kaip Tavo Sūnų Jėzų.

Liek meilės Dvasią į mūsų
bei sutinkamų žmonių gyvenimus
ir atverk vienybei Tavyje.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui,
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados,
ir per amžius. Amen.