APIE MUS

Misija

Suteikti laikinus namus mamoms ir jų vaikams, įgalinti savarankiškam gyvenimui, ugdant motinystės, socialinius įgūdžius, skatinant savipagalbą, pasitelkiant į pagalbą bendradarbius – savanorius, parapijų bendruomenes, organizacijas ir geros valios žmones.

Vizija

Būti saugia namų bendruomene, kurioje, padedamos darbuotojų, savanorių, bendradarbių, mamos rūpinasi savo vaikais, kuria šeimos gerovę, stiprėja palaikydamos viena kitą.

Tikslai

1. Teikti poreikius atitinkančią socialinę-psichologinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms su vaikais, įgalinti jas atsakingai motinystei ir savarankiškam gyvenimui.
2. Skatinti į pagalbos procesą įsitraukti bendradarbius (savanorius, parapijų bendruomenes, organizacijas, geros valios žmones).

Vertybės ir veiklos principai

Pagarba gyvybei ir kiekvienam asmeniui, remiantis prigimtiniu kilnumu.

Gerbiame kiekvieną žmogų, stipriname jį ir siekiame, kad asmuo pats atpažintų savo vertę ir patvirtintų ją kitų akyse. Asmens orumas nepriklauso nuo asmens savybių, gebėjimų, kitų bruožų ir remiasi asmenine laisve ir atsakomybe.
Motinos ir vaiko namų veikloje:
– pagalbą teikiame visiems, nepriklausomai nuo religijos, rasės, amžiaus ar tautybės;
– kartu su pagalbos prašančiu asmeniu ieškome tokių pagalbos būdų, kurie padėtų tapti savo gyvenimo šeimininku, išlaisvinti iš priklausomybių, atrasti savo nuskurdi(ni)mo ir atskirties priežastis;
– siekiame užtikrinti pažeidžiamų asmenų, ypač vaikų, apsaugą.

Asmens įgalinimas per ugdymą, įtraukimą ir bendruomeninį veikimą.

Tikime, kad kiekvienas asmuo yra ugdytinas.
Stengiamės kiekvienam asmeniui, įvertinę individualius poreikius ir skatindami jo asmeninį dalyvavimą, padėti atrasti tinkamiausius būdus ir priemones, padėsiančias įgyti trūkstamus įgūdžius.
Manome, kad gyvenimas bendruomenėje, kurioje vieni nariai mokosi iš kitų, skatinama savipagalba, yra labai svarbi asmeninio tobulėjimo ir savarankiškumo priemonė.
Skatiname savipagalbą ir solidarumo / ”dalinimosi“ kultūrą.

Biologinės šeimos prioritetas, jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams.

Siekiame užtikrinti vaiko prigimtinę teisę augti biologinėje šeimoje. Ugdydami moterų įgūdžius ir atsakomybę siekiame, kad motina išmoktų/gebėtų savarankiškai rūpintis savo vaiku ir vaikas augtų kartu su savo biologine motina.

Teikiamos pagalbos kompleksiškumas.

Įvertinę individualius motinos ir vaiko poreikius, siūlome kvalifikuotą socialinę-psichologinę motinos ir vaiko specialistų bei savanorių pagalbą. Esant poreikiui, tarpininkaujame dėl pagalbos kitose institucijose.

Bendradarbiavimas.

Siekiame į pagalbos mamoms tinklą įtraukti bendradarbius – savanorius, valstybines ir nevyriausybines organizacijas, parapijų bendruomenes, geros valios žmones. Tikime, kad bendradarbiavimas skatina tobulėti pačią organizaciją.

Filmukas apie mūsų namus