Kviečiame mokytis praktinių tėvystės įgūdžių, padėsiančių šeimoje susikalbėti su vaikais, brėžti pagarbiai ribas dėl namų taisyklių.
12 susitikimų vyks Zoom platformoje, pirmadieniais nuo 17 iki 19 val.
Pirmas susitikimas – kovo 15 d., 17 val.
Grupė nemokama, nes yra finansuojama projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ (08.4.1-ESFA-V-416) lėšomis. Dalyvių skaičius grupėje tik 12.
Registracija iki kovo 10 d. el. paštu: milda.ceikiene@vilnius.caritas.lt
Daugiau informacijos tel.: (8) 616 14161
Seminaro temos parengtos pagal A. Adler’io individualiosios psichologijos instituto dėstomą tėvų grupių metodiką, A. Faber ir E. Mazlish “Laisvi tėvai, laisvi vaikai”, “Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų”, R. Dreikurs “Laimingi vaikai” ir kt. Sužinosite kas yra gimimo eiliškumas, padrąsinimai, kaip pagarbiai brėžiamos ribos, natūralios ir loginės pasekmės, aktyvus klausymas, “aš” kalba, alternatyvų paieška, netinkamo elgesio tikslai ir kt.
Dalyviai, dalyvavę ne mažiau nei 8 susitikimuose gaus sertifikatus, patvirtinančius, kad išklausė kursą.
Grupę ves Milda Čeikienė, Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ darbuotoja,
IP konsultavimo programos klausytoja, konsultuojanti su profesine priežiūra.