Kviečiame Jus, broliai ir seserys, jungtis į bendrą maldą šv. Mišiose kartu su Vilniaus arkivyskupijos Carito darbuotojais ir savanoriais už „Aš Esu“ bendruomenę.

Kada? Birželio 7 d., antradienį, 9:00 val.

Kur? „Aš Esu“ bendruomenėje, šv. Stepono g. 37, Vilnius

Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje“ (Rom 12, 12).