Kviečiame Jus, broliai ir seserys, jungtis į bendrą maldą šv. Mišiose kartu su Vilniaus arkivyskupijos Carito darbuotojais ir savanoriais už „Aš Esu“ bendruomenę.

Kada? Birželiod., antradienį, 9:00 val.

Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje“ (Rom 12, 12).