Kviečiame visus, norinčius pasimelsti kartu su Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ darbuotojais, savanoriais ir „Aš esu“ bendruomene, atvykti kovo 1 d., sekmadienį, 12.00 val. į „Aš esu“ bendruomenės (Šv. Stepono g. 37) šeimadienio šv. Mišias bendruomenės namų koplyčioje, kurias aukos kun. Kęstutis Dvareckas.

Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomenėje „Aš Esu“ (Šv. Stepono g. 37) organizuojamo šeimadienio programa:

11:00 val. Paskaita: „Netiesioginė priklausomybė – veidrodinis priklausomybės atspindys“. Lektorius: Prof. dr. Laima Bulotaitė

12:00 val. Šv. Mišios bendruomenės namų koplyčioje, aukos kun. Kęstutis Dvareckas

13:00 val. Agapė – pokalbiai prie arbatos su darbuotojais, gyventojais, absolventais.

Visi esate laukiami. Papildoma informacija telefonu: 8 699 68 409. Renginys yra viešas, jo metu bus fotografuojama. Jeigu Jums tai nepriimtina, informuokite. Gerbiame Jūsų privatumą.

Bendruomenės „Aš esu” veikla apima reabilitacijos, reintegracijos, pagalbos artimiesiems ir visuomenės jautrinimo programas. Bendruomenėje nuolat gyvena nuo 18 iki 22 asmenų, priklausomų nuo alkoholio, narkotikų, azartinių lošimų. Čia dirba kompleksinę pagalbą priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems suteikti galinti sielovadininkų, psichiatrų, psichologų, socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų ir savanorių komanda. Mūsų specialistai priklausomus asmenis ir jų artimuosius konsultuoja ir individualiai.

Daugiau informacijos: https://vilnius.caritas.lt/kenciantiems-nuo-priklausomybiu/