Kviečiame sausio 7 d., antradienį, 9.00 val., pasimelsti šv. Mišiose kartu su Vilniaus arkivyskupijos Carito darbuotojais ir savanoriais už Nuteistųjų konsultavimo centro ir Pagalbos patyrusiems smurtą ir prekybos žmonėmis aukoms programos bendruomenes.

Šv. Mišias aukos kun. Viktor Kudriašov Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčioje.