Bendruomenė „Aš Esu“, vadovaujama kunigo Kęstučio Dvarecko, gyvuoja jau 10 metų. Siekiame skleisti žinią apie pagalbos priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems galimybes bei mažinti stigmatizuojantį visuomenės požiūrį į priklausomybės ligą. Kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį vyksta atviras renginys – Šeimadienis, į kurį bendruomenės nariai kviečia visus, kas neabejingas, kam rūpi ar reikalinga pagalba.

Lapkričio mėnesio bendruomenės Šeimadienis prasidės 16 val. Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Žvėryno) bažnyčioje (Sėlių 17, Vilnius, www.zverynoparapija.lt), kur Vilties giesmėmis muzikantai – Aida, Jūratė ir Dainius, padės mums pavesti iškeliavusiuosius Gailestingajam.

17 val. bus aukojamos Šv. Mišios už visus mirusius nuo priklausomybių, už visus patarnavusius priklausomiems ir visus mūsų širdims brangius mirusiuosius.

18:30 val. Žvakučių deginimas, bendrystės šventimas.

Visi esate laukiami! Papildoma informacija telefonu: 8 699 68 409

Bendruomenės „Aš esu” informacija

http://asesubendruomene.lt/

https://www.facebook.com/events/475087563098866/