APIE SMURTĄ

Fizinis smurtas

Fizinis smurtas yra veiksmas, kuriuo siekiama sukelti skausmą ir (arba) sužaloti. Tai dažniausiai atpažįstama smurto forma, turinti labai plačią veiksmų amplitudę – nuo pastūmimo, smūgio, spyrio iki sunkaus kūno sužalojimo bei nužudymo.

Nepriežiūra

Nepriežiūra, kitaip apleistumas, – tai viena iš smurto prieš žmogų formų, kuri išskirtinai kalba apie mažamečius ir silpniausiuosius (turinčius priežiūros bei slaugos poreikių), kuriems gyvybiškai reikalinga aplinkinių pagalba, kad galėtų išgyventi. Nepriežiūra, apleistumas – tai ilgalaikis fizinių ir psichinių asmens, dažniausiai vaiko poreikių netenkinimas, dėl ko kyla grėsmė pilnaverčiam vaiko vystymuisi ir funkcionavimui.

Patyčios

Patyčios – elgesys, kai asmenys žemina, skaudina vieni kitus. Skirtingai nei kitos smurto formos, patyčios dažniausiai yra sąmoningos, besityčiojantis žmogus supranta, kad savo veiksmais skaudina kitą.

Psichologinis smurtas

Psichologinis smurtas – tai pasikartojantis žodinis ar nežodinis asmens veikimas skaudinant, menkinant, žeminant, išjuokiant kitą žmogų. Kitaip tariant tai toks elgesys (ar net veikimo nebuvimas, nereagavimas, nepriežiūra), dėl kurio kitas asmuo patiria neigiamų pasekmių.

Seksualinis smurtas

Seksualinis smurtas apima visas priverstinio lytinio akto formas. Seksualine prievarta yra laikomas bet koks lytinių poreikių tenkinimas su kitu asmeniu prieš šio valią. Seksualinis smurtas – tai fizinės ar emocinės kančios, sužalojimas, panaudojant jėgą, tai prievartinis asmens laisvės suvaržymas, stipriai veikiantis normalią egzistenciją. Naudoti seksualinį smurtą gali ir visiškai svetimas asmuo, tačiau dažnai smurtautojas būna partneris, šeimos narys ar kitas aukai pažįstamas žmogus.