Vilties angelo savanore

Vilties angelo savanore

Viltis yra ir proto kibirkštis, kai neleidi dabarčiai apdumti tau akių.

„Iš pradžių labai įtraukė vaikai, jų istorijos, jaučiausi lyg patekusi į kitą pasaulį, pradėjau kitaip matyti savo pačios gyvenimą, labiau pastebėti įvairiomis prasmėmis vargstančius žmones, juos gerbti. Paskui pradėjo megztis draugystės su keliais vaikais, pajutau, kad manimi pradeda pasitikėti, kabintis į mane, kad jau galiu daugiau padėti, nesutrikti situacijose, kurios anksčiau išmušdavo iš vėžių. “