Artumo programos savanorė

Artumo programos savanorė

… esam tik įrankiai, priemonės Dievo plane

Prisimenu savo paskutinį močiutės aplankymą jau senelių namuose. Ji nebereagavo į aplinką ir aš pajaučiau, kad ji greitai iškeliaus pas Viešpatį. <…>

Savanoriaujant bus ir labai labai gera, nes atiduosim visą save, visą savo meilę ir laiką <…> Bet bus ir daug kančios, ašarų, nemiegotų naktų ir net žygdarbių – su Dievo malone palydėti lankomą žmogų pas Viešpatį.