Kviečiame kovo 3 d., antradienį, 9.00 val., visus norinčius pasimelsti kartu su Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ darbuotojais ir savanoriais už „Aš esu“ bendruomenę. Vieta bus patikslinta artėjant renginiui.

Bendruomenės „Aš esu” veikla apima reabilitacijos, reintegracijos, pagalbos artimiesiems ir visuomenės jautrinimo programas. Bendruomenėje nuolat gyvena nuo 18 iki 22 asmenų, priklausomų nuo alkoholio, narkotikų, azartinių lošimų. Čia dirba kompleksinę pagalbą priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems suteikti galinti sielovadininkų, psichiatrų, psichologų, socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų ir savanorių komanda. Mūsų specialistai priklausomus asmenis ir jų artimuosius konsultuoja ir individualiai.

Daugiau informacijos: https://vilnius.caritas.lt/kenciantiems-nuo-priklausomybiu/