Karitatyvinės tarnystės programos parapijoms

Kas yra karitatyvinės tarnystės programa parapijoms?

Tokios programos tikslas – konkretus atsakas į konkrečią skurdo situaciją, t.y. konkrečios pagalbos teikimas.

Programa yra parapijos karitatyvinės tarnystės išraiška, kurios tikslas yra palaikyti gyvybingumą, koordinuoti, skatinti parapijos narių artimo meilės praktikavimą ir liudijimą.

Ko reikia, kad programa įsikurtų?

-          Atpažinto poreikio,
-          tarnystei norinčių ir galinčių įsipareigoti žmonių,
-          priemonių,
-          ugdymo bei palydėjimo.

Kaip gimsta parapijos apsisprendimas dalyvauti konkrečioje programoje?

Sprendimą gali daryti klebonas arba parapijos narių iniciatyvinė grupė, klebonui pritariant. Sprendimas dalyvauti programoje turi pasiekti bendruomenę: pastoracinę tarybą, grupes.

Kokio pasiruošimo reikia norintiems tarnauti programoje?

Įvadiniai mokymai  (organizuoja arkivyskupijos Caritas).

Šie susitikimai reikalingi tam, kad žmonės per greitai neįšoktų į veikimą ir pagalbos organizavimą, bet kuo labiau pažintų savo asmeninius motyvus įsipareigojimui šiai tarnystei, turėtų bendrą maldos patirtį ir pažintų žmonių, kuriems tarnaus, situacijas ir poreikius. 

Palydėjimas ir tęstiniai mokymai (organizuoja arkivyskupijos Caritas).

Tarnaujant dažnai kyla klausimų ir situacijų, kuriose reikia kitų palydėjimo ir pagalbos. Tam organizuojami palydėjimo susitikimai. Atpažintoms bendroms temoms organizuojami mokymai, kurių tikslas auginti konkrečias kompetencijas ir suteikti reikiamų tarnystei žinių.

Parapijoms siūlomos programos:

ARTUMO programa


Išklausymo centrų programa

Jautrinimo per akcijas programa


Pagalbos VAIKUI IR JO ŠEIMAI programa


Parapijos „Aš esu“ programa

 

Rask mus Facebook'e