Ieškome buhalterio nuolatiniam darbui pilnu etatu

Paskelbta: 2016-08-16 10:04.


buhalteris

Nuolatiniam, įdomiam bei atsakingam darbui pilnu etatu ieškome buhalterio. Jeigu norite tapti mūsų bendruomenės dalimi, jūsų laiškų, su gyvenimo aprašymu, labai laukiame iki rugpjūčio 31 dienos, darbą pradėti prašome spalio 2 dieną!


Darbo pobūdis

Mūsų ieškomas buhalteris:

pilnai tvarkyti priskirtų organizacijos padalinių projektų, turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų buhalterinę apskaitą.

- Laikydamasis VA Caritas Apskaitos politikos, Finansų kontrolės taisyklių ir kitų patvirtintų tvarkų, teisinių aktų nuostatų, organizuoja lėšų, gautų iš Lietuvos Respublikos biudžeto, Europos Sąjungos bei kitų šaltinių, buhalterinę apskaitą ir užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą bei išankstinę finansų kontrolę.
- Kontroliuoja, kad įstatymų nustatyta tvarka, racionaliai ir taupiai būtų naudojami VA Caritas darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai.
- Organizuoja finansinės, buhalterinės ir statistinės atskaitomybės dokumentų rengimą ir teikimą valstybės institucijoms, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, auditoriams.
- Atlieka kitas jam pavestas funkcijas.

Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą: finansininko, ekonomisto, buhalterio.
- Finansininko ar buhalterio darbo patirtis ne mažiau 3 metai.
- Turėti patirties vykdant ES projektus.
- Gerai žinoti ir sugebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę bei darbo apmokėjimą.
- Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei sugebėti numatyti problemas ir siūlyti galimus sprendimo būdus.
- Išmanyti raštvedybos taisykles.
- Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (darbo su Microsoft Office programiniu paketu, finansų valdymo ir apskaitos programa „Stekas“, internetinės bankininkystės programomis).
- Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

Mes siūlome

Nuolatinį, įdomų bei atsakingą darbą Vilniuje pilnu etatu pagal neterminuotą sutartį.

- Pastovų ir laiku mokamą darbo užmokestį, socialines garantijas.
- Profesinio tobulėjimo galimybes.
- Darbo pradžia – 2016 m. spalio 3 d.


Jūsų laiškų su CV laukiame el. paštu: justina.petronyte@vilnius.caritas.lt
Jei kyla klausimų, juos galite užduoti telefonu: 8 5 261 10 14

CV lauksime iki rugpjūčio 31 d. Susisieksime tik su atrinktais pokalbiui kandidatais.

Rask mus Facebook'e