Užsieniečių integracijos programa skelbia projekto partnerių atrankos konkursą

Paskelbta: 2016-01-13 08:56.

Caritas logo
Vilniaus arkivyskupijos Caritas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A1-574 Dėl prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014 – 2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo ,,Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo  „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo ,,Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 sk. 13 punktu kviečia dalyvauti viešame konkurse dėl partneriavimo projekte. 

Vilniaus arkivyskupijos Caritas kriterijai Projekto partnerio atrankai:

-        partnerio teisinis statusas: partneriu gali būti viešasis juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, tarptautinė organizacija ar jos padalinys, teisėtai veikiantis Lietuvos Respublikoje;

- partneris turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų nepertraukiamą patirtį įgyvendinant partneriui numatytą (-as) įgyvendinti projekto veiklą (-as). Vertinama faktinė patirtis vykdant atitinkamą veiklą, o ne steigimo dokumentuose nustatyta teisė užsiimti tam tikra veikla (vertinama patirtis įgyvendinant projektus, kuriuose jis yra ar buvo projekto vykdytojas arba projekto partneris), arba juridinio asmens, kurio teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, veikla;

- partneris turi turėti patirties dirbant su tikslinėmis grupėmis (trečiųjų šalių piliečiais, prieglobstį gavusiais užsieniečiais;

- partneris turi turėti veikiantį edukacinį migrantų centrą, teikiantį edukacines paslaugas;

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami išvardintus kriterijus pagrindžiantys dokumentai.

Pasiūlymus projekto partneriavimui ir kriterijus pagrindžiančius dokumentus lietuvių kalba prašome pateikti iki 2016 m. sausio 18 d. 17 val. adresu Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius.

Gavę dokumentus informuosime atrinktą partnerį.


 

Komisijos pirmininkė

Ilma Skuodienė

 

Rask mus Facebook'e