Pasninko dėžės akcija

Paskelbta: 2015-02-25 09:02.

pasninko deze

Prasidėjusi gavėnia kviečia sustiprinti savo širdį pasninku, malda ir išmalda. Praėjusiais metais startavusi gavėnios akcija „Pasninko dėžė“ ir šiais metais yra gera galimybė giliai išgyventi šią patirtį ir dalintis su stokojančiais. Kviečiame penktadienį pasninkauti, o sekmadienį bažnyčioje aukoti ilgo galiojimo maistą ar pinigus tiems, kurie gyvena nepritekliuje. Pasninko dėžėje surinktas maistas ar aukos bus padalinti parapijos ar miesto vargstantiems. 

Pasninko dėžės akcija vyksta šiose parapijose ir rektoratuose:


Vilniaus mieste:

Vilniaus Arkikatedroje, 
Šv. Petro ir Šv. Povilo, 
Šv. Išganytojo (joanitų), 
Pal. J. Matulaičio, Šv.
Ark. Rapolo, 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo, 
Šv. Mikalojaus, 
Šv. Dvasios, 
Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų),
Šv. Jonų, 
Bernardinų, 
Visų Šventųjų, 
Šv. Teresės, 
Šv. Juozapo (Pilaitės), 
Šv. Jono Bosko,
Šv. Onos,
Šv. Kazimiero, 
Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero.


Kitose arkivyskupijos parapijose:

Vaidotų Šv. Pauliaus atsivertimo
Sudervės Švč. Trejybės
Druskininkų Šv. Baltramiejaus
Vidiškių Švč. M. Marijos Apsilankymo
Lentvario Apreiškimo Švč. M. Marijai

Kitas bendruomenes ir tikinčiuosius raginame atrasti kitus kūrybingos meilės būdus kaip peržengti slenkstį, skiriantį mus nuo vargšų bei toli esančiųjų. Kiekvienas kviečiamas parodyti dėmesį kitam, kad ir mažu, bet konkrečius dalijimosi žmogiškąja būtimi ženklu.

Nuoširdžiai melskime širdies atsivertimo, ryžtingai pasninkaukime, dosniai dalinkimės su stokojančiais!

 

Rask mus Facebook'e