Socialinis centras "Betanija" ieško socialinio darbuotojo

Paskelbta: 2018-04-25 11:02.

SOCIALINIS DARBUOTOJAS

Betanija Sd jpg

Kviečiame skaityti mūsų Velykinį dienoraštį

Paskelbta: 2018-04-20 13:10.

Velykinis dienoraštis jau čia!

dienorastis-tit

„Pasninko dėžės“ akcija parapijose

Paskelbta: 2018-01-24 15:26.

Pasninko_dėžės_akcija_1.jpg


VA Caritas kviečia parapijas į gavėnios „Pasninko dėžės“ akciją

Vilniaus arkivyskupijos parapijas kviečiame įsijungti į „Pasninko dėžės“ akciją, kurios tikslas kviesti parapijiečius apjungti maldą, pasninką ir išmaldą, sekmadienį savo parapijoje aukojant konkrečiam tikslui – pagelbėti stokojantiems. Kiekviena parapija yra laisva pati apsispręsti, kam nori padėti. VA Caritas gali patarti, kam kokia pagalba yra reikalinga.
Akciją primena bažnyčiose stovinčios dėžės maistui ar reikalingiems daiktams rinkti ar mažos pinigų dėžutės, kabantys plakatai. VA Caritas koordinuoja šios akcijos organizavimą ir yra pasiruošęs padėti visiems norintiems į ją įsijungti.
Jei norite prisidėti prie šios akcijos organizavimo savo parapijoje, prašome iki vasario 5 dienos susisiekti su VA Caritas, kontaktais tel. 865285903 , el.p. parapijos@vilnius.caritas.lt
Globėjų pažymos pakeitimai: institucinės globos pertvarkos dalis

Paskelbta: 2018-01-02 11:58.

Sotas

VšĮ „SOTAS“ – organizacija, vedanti įvadinius mokymus būsimiems įtėviams ir globėjams/rūpintojams, tęstinius mokymus, savipagalbos grupes esamiems globėjams/rūpintojams ir įvaikintojams, teikianti konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo paslaugas bei atliekanti globos/įvaikinimo viešinimą.

Įvairių susitikimų su globėjais metu sužinome apie globėjams iškylančias problemas, drauge ima rastis pasiūlymai teisinei sistemai gerinti, kad vaiko globa šeimoje būtų sklandesnė. Globėjai ne kartą dalinosi neigiama patirtimi, kai atstovaudami globojamą vaiką visada su savimi turi turėti kelių puslapių teismo nutartį, kaip įrodymą, kad yra vaiko globėjai. Jie dažniausiai yra globojamo vaiko artimi giminaičiai, tačiau vis vien nuolat privalo rodyti dokumentą, kuriame aprašyta skaudi vaiko biologinės šeimos istorija, iki jam patenkant į globą. Tokiu būdu kyla nesaugumo jausmas dėl prarandamo privatumo, asmens orumo pažeminimo. Be to informacijos apie vaiko istoriją atskleidimas neatitinka globojamo vaiko interesų. Vienos globėjų teigimu, dokumento originalas baigia susitrinti, o kopija, net ir notaro patvirtinta – netinka. Pavyzdžiui, nuvykus į ligoninę, prašoma originalo. Visur nešiojami originalūs dokumentai baigia nusidėvėti, tačiau laminuoti jų taip pat negalima.

Šeima - kaip sistema: sėkmingi tarpinstitucinio bendradarbiavimo pavyzdžiai

Paskelbta: 2018-01-02 11:50.

Matulaitis
Evgenijos Levin nuotrauka

1994-1996 metais kuriant Pal. J. Matulaičio parapijos socialinį centrą, jo steigėjams ir darbuotojams talkinęs amerikietis taip suformulavo vieną iš esminių centro veiklos principų: „Pasaulyje yra pernelyg daug ką nuveikti, kad švaistytume energiją konkurencijai“. Šia filosofija remdamiesi grindėme ir iki šiol grindžiame savo veiklas.

Pradėję įgyvendinti prevencines programas sunkumų patiriantiems vaikais, atradome, kad aktyviai šioje srityje dirba vietos policijos komisariatų darbuotojai. Susėdus su jais prie vieno stalo ir pradėjus bendrai koordinuoti darbą bei resursus (policija tuo metu turėjo autobusą, darbuotojų, o mes galėjome padėti maisto produktais ir savanoriais), tikslinei grupei sudarėme galimybę dalyvauti net keliose vasaros stovyklose. Greta to, įvykdėme ir dar keletą bendrų projektų, siekiant atskirties mažinimo.

Rask mus Facebook'e