"Geros širdies ir proto mūšiai"

protu musiai

Tegul pavadinimas jūsų neapgauna, šiame mūšyje gera širdis nekovoja prieš protą, priešingai – jiedu kovoja išvien, kad būtų padarytas geras ir gražus darbas!
Kiekvieną rugsėjo mėnesio antradienį, 19 val. Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Laikinieji namai bare „BAR‘ŽA“ rengia protų mūšius, kurių metu surinktos aukos bus skirtos langui Laikinuosiuose namuose pakeisti. Stalelio mokestis vienai komandai – 30 litų. Dalyvauti gali 4 – 6 žmonių komanda.

Ieškome naujų darbuotojų, darbui su užsieniečiais

Šiuo metu ieškome žmonių, galinčių padėti įgyvendinti projektą "Mokymo centras naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams".
Projekto tikslas - padėti atvykėliams susipažinti su Lietuva, jos kalba, kultūra ir istorija. Tikimės, kad toks visapusiškas šalies pažinimas leis jiems sėkmingai integruotis į mūsų visuomenę ir gyventi Lietuvoje. 
Darbą siūlome lietuvių kalbos ir literatūros mokytojui, Lietuvos istorijos ir pilietinio pažinimo mokytojui, lietuviško dokumentinio ir meninio kino mokytojui bei teatro mokytojui. 
Norintiems dirbti daugiakultūrinėje aplinkoje būtinas anglų ir rusų kalbų mokėjimas, kitų užsienio kalbų mokėjimas būtų privalumas.
Visi siūlomi darbai jūsų laukia Vilniuje.

Koordinatoriaus Vilniaus miesto dekanatams

Darbo aprašymas:
Veikiančių parapijos „Caritų“ palaikymas ir vystymas (Reguliarūs susitikimai parapijų „Carituose“; „Carito“ komandų palydėjimas ir mentorystė)
Bendradarbiavimas tarp Vilniaus miesto „Caritas“ socialinių centrų ir parapijų bendruomenių, grupių
Parapijų bendruomenių skatinimas karitatyviniam angažavimuisi (Teminiai susitikimai parapijose, akcijų parapijose organizavimas, koordinavimas)

Socialinis centras "Betanija" atvėrė duris

Lankytojams duris atvėrė pasikeitęs ir išsiplėtęs socialinis centras „Betanija“. Daugiau kaip 20 metų veikusi labdaros valgykla plečia savo veiklą ir šalia kasdienio maisto skurstantiesiems siūlo ir tai, ko žmogus dažnai alksta labiausiai: artumą, bendravimą, saugumą ir vietą, kur visuomet esi laukiamas, nepaisant sunkumų, kuriuos patiri.

IMG 1608

Londono lietuviai pildo vaikų svajones

keliones-akimirka-53cf82068ce9d

"Caritas" konferencija 2014

img 0622 Birželio 21 dieną, šeštadienį, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijojoje vyko Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ bendruomenei: darbuotojams, savanoriams ir draugams skirta konferencija, kurios pavadinimą ir temą įkvėpė citata iš Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštališkojo paraginimo „Evangelii gaudium“: „Misija, įsikūnijanti žmogiškame ribotume“.