Tikslas

Padėti žmogui reintegruotis į darbo rinką, suteikiant galimybę įsidarbinti tarpinėje darbo vietoje, įgyti darbinių bei socialinių įgūdžių ir juos pritaikyti asmeniniame gyvenime bei tolimesnėje profesinėje veikloje.