Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
Vadovė ses. Jolita
Tel. 8 5 2621519, 8 685 81088
El. p. vilties.angelas@centras.lt
A/s LT73 7044 0600 0578 6483, AB SEB bankas

Parama per atstumą

„Parama per atstumą Lietuvoje“.

Tikslai: ugdyti Lietuvos šeimų pilietiškumą ir visuomeniškumą, padedant socialinę atskirtį patiriantiems sunkumus išgyvenančių  šeimų vaikams,

ugdyti vaikų gabumus, atkuriant pasitikėjimą savimi bei kitais žmonėmis.

Tikslinė grupė: rėmimo prašome vaikams augantiems nepilnose arba daugiavaikėse šeimose, kurių nedidelės pajamos, tėvai turi priklausomybių ir pan. Vilniaus arkivyskupijos "Carito" Vaikų dienos centrų darbuotojai dirba su remiamais vaikais: organizuoja ugdomuosius užsiėmimus, išvykas, lankosi šeimose, palaiko ryšius su mokykla.

Jūs galite remti vaikus.

Rėmėjais gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys įsipareigoti finansiškai remti projekto vaikus. Rėmėjas įsipareigoja vieną ar du kartus per metus pervesti projekto nustatytą sumą – 500 lt, į Vilniaus arkivyskupijos "Carito" sąskaitą savo globojamam vaikui. Taip pat galima pervesti ir didesnę pinigų sumą, kuri bus įvardijama kaip dovana.

Rėmėjas, susipažinęs su siūlomu remti vaiku, turi teisę gauti papildomą informaciją apie šeimą, tačiau nepažeidžiant konfidencialumo principo, t.y. jam nepateikiami duomenys apie vaiko gyvenamąją, mokymosi vietas, jo pavardė.

Duomenis apie rėmėją žino tik projekto koordinatorius ir šios informacijos neteikia remiamai šeimai.

Rėmėjai su vaikais ir jų šeimomis bendrauja laiškais, tarpininkaujant projekto koordinatoriui.

Kam panaudojama parama

Atsižvelgiant į šeimos situaciją bei aplinkybes, pinigai dažniausiai perduodami ne vaiko šeimai, o darbuotojui ar savanoriui, individualiai bendraujančiam su vaiku, kad jis pinigus išleistų vaiko reikmėms: mokyklinėms priemonėms, medikamentams, drabužiams, avalynei, papildomam ugdymui.

Šiuo metu projekte dalyvauja 75 vaikai iš Lentvario, Švenčionėlių, Švenčionių, Varėnos ir Vilniaus "Carito" Vaikų dienos centrų.

Pokalbius, su programos dalyviais, galite rasti čia

„Čekijos šeimų parama per atstumą“.

Tikslai: materialiai padėti socialinę atskirtį patiriantiems sunkumus išgyvenančių  šeimų vaikams, ugdyti vaikų gabumus ir talentus.

Projekte dalyvaujančios šeimos tarpusavyje bendrauja susirašinėdamos. Projektas vykdomas kartu su Prahos "Caritu".  

Šiuo metu projekte dalyvauja 50 vaikų iš Lentvario, Varėnos ir Vilniaus "Carito" Vaikų dienos centrų.

O kaip norėčiau kasdien priminti sau, jog turiu dalintis, kad dalis manęs turi būti paaukota tarnaujant ir padedant daugybei mažų vaikų, kurių ateitis miglota, kurie kenčia ir dreba tamsoje, kurių balsų niekas negirdi, kurių košmarai pasirodo dieną ir kurių pabaisos yra tikros... (pagal J. Velasco)