Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
Vadovė ses. Jolita
Tel. 8 5 2621519, 8 685 81088
El. p. vilties.angelas@centras.lt
A/s LT73 7044 0600 0578 6483, AB SEB bankas

Komanda

ses. Jolita Matulaitytė - vadovė,

Justyna Sivinskė - socialinė darbuotoja,

Karolina Majeraitė - socialinė darbuotoja,

Mindaugas Butkus - socialinis darbuotojas,

Julija Kurmanskytė - Vlasov - psichologė asistentė,

Lina Gervytė - parapijų referentė darbui su vaikais, projektų „Parama per atstumą“ koordinatorė,

45 savanoriai.

O kaip norėčiau kasdien priminti sau, jog turiu dalintis, kad dalis manęs turi būti paaukota tarnaujant ir padedant daugybei mažų vaikų, kurių ateitis miglota, kurie kenčia ir dreba tamsoje, kurių balsų niekas negirdi, kurių košmarai pasirodo dieną ir kurių pabaisos yra tikros... (pagal J. Velasco)