Švenčionių parapijos VDC

Švenčionių Visų Šventųjų parapijos ,,Carito“  vaikų dienos centras ,,Liepsnelė“
Laisvės a. 5, Švenčionys
Vadovė  Vida Rastenienė
El.p.: parapijosvdc@gmail.com 

Dienos centrą lanko 25 vaikai ir paaugliai iš 15 šeimų.

Teikiamos paslaugos Vaikams ir paaugliams:
 • pagalba pamokų ruošoje (padeda vaikui išsilaikyti bei augti švietimo sistemoje),
 • soc. įgūdžių lavinimas (per aiškių taisyklių laikymąsi, elgesio skatinimo sistemą, pasitikėjimu grįstą santykį tarp vaiko ir darbuotojo, susitarimų laikymąsi ir pan.),
 • buitinių įgūdžių lavinimas (tvarkantis po užsiėmimų, mokantis gaminti maistą, prižiūrėti drabužius, avalynę ir pan.),
 • religinis ugdymas,
 • maitinimas,
 • kelionės, ekskursijos,
 • šventės (kartu su šeima, parapija, miesto bendruomene),
 • vasaros stovyklos (pagal amžiaus grupes, dieninės ir išvažiuojamosios).
Šeimoms:
 • tėvų informavimas ir konsultavimas,
 • tėvų įtraukimas į dienos centro veiklą,
 • savęs pažinimo ir asmenybės stiprinimo programa,
 • materialinė parama.