Lentvario parapijos VDC

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos ,,Carito“ vaikų dienos centras ,,Akimirka“
Bažnyčios g. 18, Lentvaris, Trakų raj.
Vadovė  Alina Daudienė
tel.: 8 699 68420
El.p.: alina.daudiene@gmail.com

Dienos centrą lanko 37 vaikai ir paaugliai iš 22 šeimų.

Teikiamos paslaugos

Dienos užimtumo ir intensyvios pagalbos vaikui paslaugos:
 • Socialinis darbas su atveju: socialinis darbas; informavimas; socialinis konsultavimas; atstovavimas (šeimoje, mokykloje, policijoje, medicinos įstaigoje); tarpininkavimas.
 • Intensyvios pagalbos programa dienos centre: mokymas; socialinių, mokymosi, buities, higienos, elgesio kultūros įgūdžių ugdymas; užimtumo organizavimas (sportas, rankdarbiai, meniniai užsiėmimai, žaidimai, šventės, išvykos); maitinimo organizavimas.
 • Religinis ugdymas ir auklėjimas.
Socialinės paslaugos tikslinės grupės šeimoms/artimiesiems:
 • informavimas,
 • socialinis konsultavimas,
 • socialinių, tėvystės, vaiko auklėjimo įgūdžių  ugdymas.
Integracinės paslaugos vaikams ir jų tėvams:
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas,
 • laisvalaikio organizavimas.
Materialinė parama:
 • vaikui (dalyvaujant projekte „Parama per atstumą“),
 • vaikų šeimoms.