Užsieniečių integracijos programa

Kalvarijų g. 39, Vilnius

Programos vadovė
Gintarė Skuodytė
mob. +370 699 31977
gintare.skuodyte@vilnius.caritas.lt

A/s LT64 7300 0100 0246 1152, AB Swedbank

Veikla

Dienos centras „Kultūrų įkalnė“ Pabradės parapijos namuose duris atvėrė 2008-ųjų metų pradžioje. Jame organizuojami lavinamieji ir ugdomieji užsiėmimai vaikams, kultūrinės popietės moterims, teikiamos socialinės, teisinės, psichologinės konsultacijos suaugusiems. Dienos centre galima naudotis kompiuteriais, internetu, biblioteka, lankyti informacinių technologijų pamokas, rankdarbių ir lietuvių kalbos pamokas. Šis centras unikalus, nes visi užsiėmimai, pamokos bei šventės vyksta kartu su vietos bendruomene. Prieglobsčio prašytojai Lietuvoje jau nuo pirmų dienų supažindinami su mūsų šalimi, kultūra ir tradicijomis. Šiuo metu dienos centrą „Kultūrų įkalnė“ lanko apie 40 prieglobsčio prašytojų.

Dienos centras „Kultūrų namai“ Vilniuje duris atvėrė 2016-ųjų metų pavasarį. Centro tikslas sukurti svetingą aplinką pabėgėliams, migrantams bei trečiųjų šalių piliečiams. Stengiama jiems suteikti visokeriopą pagalbą bei padėti susitikti su vietinėmis bendruomenėmis. Centre organizuojami lavinamieji bei ugdomieji užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, teikiamos socialinės, teisinės, psichologinės konsultacijos. Dienos centre galima naudotis kompiuteriais, internetu, biblioteka, lankyti lietuvių, anglų, vokiečių kalbų kursus. Centre esanti savanorių komanda prisideda padeda kurti socialinius ryšius su vietinėmis bendruomenėmis. Užsieniečiai taip pat yra kviečiame dalyvauti įvairiose organizuojamose veiklose: renginiuose, mokymuose, stovyklose, įvairiose iniciatyvose ir kt.

Prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos programa nuo 2000-ųjų metų paslaugas teikia prieglobsčio gavėjams Vilniaus, Kauno, Elektrėnų, Druskininkų, Kėdainių miestuose. Prieglobsčio gavėjams socialiniai darbuotojai padeda susirasti būstą, įsitraukti į darbo rinką, įgyti kvalifikaciją, užsiregistruoti į gydymo įstaigas. Ypač didelis dėmesys skiriamas vaikų ugdymui ir švietimui bei lietuvių kalbos mokymui. Prieglobsčio gavėjai susitinka su bendruomenės nariais, kartu mini lietuvių ir savo nacionalines bei kultūrines šventes. Šiuo metu programoje dalyvauja 225 prieglobsčio gavėjai, kurie Lietuvoje turi papildomą apsaugą ar pabėgėlio statusą.

 

"Pabėgėlis - skaudus žodis: palikti šalį ir namus pavyksta daugeliui, bet sugrįžti ten, kur širdis - ne visiems..."