Pagalbos patyrusiems smurtą programa

Odminių g. 12, Vilnius
Programos vadovė Angelė Lazauskienė
Tel. 8 5 261 10 14; mob. tel. +370 699 90866
El. p. angele@vilnius.caritas.lt

 
Odminių street. 12, Vilnius
Programme coordinator Angelė Lazauskienė
Tel. 8 5 261 10 14; mob. tel. +370 699 90866
E-mail: angele@vilnius.caritas.lt                                                  
EEA color logo

Projektai
EEA color logo
NVO Programa Lietuvoje 2009-2014


 „Kompleksinės pagalbos soc. rizikos vaikams ir jų šeimoms, prekybos žmonėmis ir smurto aukoms teikimas, vystymas ir prieinamumo gerinimas Varėnos, Trakų, Šalčininkų ir Vilniaus r. savivaldybėse“

Projekto trukmė: 2015.01.02 – 12.31

Projekto partneriai:

·         Šalčininkų r. sav. administracijos Pedagoginė psichologinė tarnyba
·         Šalčininkų r. sav. Vaikų globos namai
·         Trakų r. sav. administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius
·         Varėnos r. sav. Vaiko teisių apsaugos skyrius

Projekto tikslas:

Padidėjusi prekybos žmonėmis aukų, smurtą patiriančių vaikų, jų šeimų, besilaukiančių ir/arba ikimokyklinio
amžiaus vaikus auginančių moterų gerovė Trakų, Varėnos, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse.

Projekto uždaviniai, veiklos:

1.    Išvystyta kompleksinė pagalba prekybos žmonėmis aukoms, smurtą patiriantiems vaikams, jų šeimoms
bei smurtą patyrusioms besilaukiančioms ir/arba ikimokyklinio amžiaus vaikus auginančioms moterims.

1.2.  Teikiamos reabilitacijos ir reintegracijos paslaugos prekybos žmonėmis aukoms Vilniaus regione.
1.3.  Teikiamos kompleksinės paslaugos smurtą artimoje aplinkoje patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikų dienos centruose Varėnos, Trakų, Šalčininkų rajonuose.
1.4.  Teikiamos kompleksinės paslaugos smurtą artimoje aplinkoje patiriančioms besilaukiančioms ir/arba ikimokyklinio amžiaus vaikus auginančioms moterims, Vilniaus arkivyskupijos Carito Motinos ir vaiko globos namuose.

2.    Padidėjusi specialistų, teikiančių kompleksinę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms bei smurtą artimoje
aplinkoje patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, profesinė kompetencija.

2.1. Įvykę reguliarūs atvejų aptarimai Vilniaus arkivyskupijos Carito „Motinos ir vaiko globos namuose“
ir padidėjusi „Carito“ darbuotojų, dirbančių regionuose su tiksline grupe profesinė kompetencija.
2.2.  Įvykę mokymai, ugdantys tarpinstitucinio tinklo specialistų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas darbui su prekybos žmonėmis ir smurto aukomis.

3.    Sustiprinti tarpinstituciniai tinklai, atsakingi už smurto prevenciją ir kompleksinę pagalbą smurto aukoms Varėnos, Trakų, Šalčininkų, Vilniaus m. ir Vilniaus r. savivaldybėse.

3.1. Įvykę „Apvalių stalų“ renginiai savivaldybėse.
3.2. Įvykę reguliarūs tarpinstitucinio tinklo specialistų susitikimai darbui su pažeidžiamomis grupėmis savivaldybėje aptarti.

4.    Išaugęs gyventojų sąmoningumas, besiformuojančios naujos nuostatos apie prekybos žmonėmis ir smurto reiškinius bei jų aukoms teikiamą pagalbą.

1.1.  Įvykę akcijos prieš smurtą Varėnos, Šalčininkų, Trakų, Vilniaus m. ir Vilniaus r. savivaldybėse.
1.2.  Parašyti ir respublikinėje spaudoje platinti visuomenę informuojantys ir šviečiamieji straipsniai.

Varena 1 mazesnisOnuskis 8kl 2 mazesnis

„Bendraukime gyvai! Kurkime saugumą patys!“

Projektas tokiu skambiu pavadinimu, kurį vykdo VA Caritas, skirtas organizuoti smurto prevencijos priemones, kurios didintų 14-20 m. jaunuolių supratimą apie įvairias smurto apraiškas artimoje aplinkoje, jų padarinius, formuotų pozityvaus nesmurtinio elgesio įgūdžius, mokytų sąmoningai rinktis, atsakyti už savo veiksmus ir suprasti savo poelgių padarinius.
Projektas vykdomas Lentvaryje, Varėnoje ir Onuškyje.
Veiklos pradėtos 2017 m. rugsėjo 15 d ir tęsis iki 2017 m. gruodžio 10 d. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Anot projekto vadovės Angelės Lazauskienės, projektu siekiama jaunus žmones, ne tik mokyti atpažinti smurtą ir suteikti informaciją apie pagalbos būdus, bet ir pačius jaunuolius mokyti bendrauti, pyktį ar kitas neigiamas emocijas reikšti socialiais būdais, patirti gyvos komunikacijos privalumus.
Šiame projekte naudojami aktyvaus ugdymo metodai, skatinantys jaunus žmones tarpusavyje gyvai bendrauti. Užsiėmimus veda VA Caritas psichologė Ariana Karpovičiūtė ir socialinė darbuotoja Skaistė Grudzinskaitė.
„Jeigu visuomenė leidžia išnaudoti žmogų, tai tos moterys, kurios yra nukentėję, nebeturi kam pasiskųsti.”

                                atsisiųsti