Pagalba


  •  Socialinis konsultavimas. Probleminių sričių aiškinimasis, poreikių analizė, pagalbos plano sudarymas (kartu su konsultuojamu asmeniu).
  •  Socialinė paramos teikimas, paramos organizavimas. Esant poreikiui, asmeniui gali būti teikiama socialinė parama bendradarbiaujant su VA „Caritas“ Socialine tarnyba (parama maisto produktais, drabužiais), organizuojama pagalba daiktais.
  •  Psichologinės pagalbos organizavimas. Darbuotojui įvertinus ir konsultuojamam asmeniui sutikus gali būti suorganizuota ir profesionalaus psichologo teikiama pagalba Nuteistųjų konsultavimo centro patalpose.
  • Teisinės pagalbos organizavimas. Darbuotojui įvertinus esamą asmens situaciją gali būti organizuojamos teisininko konsultacijos Nuteistųjų konsultavimo centro patalpose.
  •  Pagalba tvarkantis dokumentus. Reikiamos informacijos suteikimas, esant poreikiui – palydėjimas teikiant prašymus, pagalba užpildant dokumentų formas, rašant raštus ir kt.
  •  Konsultavimas įkalinimo institucijose. Asmens ruošimas išėjimui į laisvę: konsultavimas, informacijos suteikimas, nukreipimas, kontaktų suteikimas tęstinei pagalbai.
  •  Pagalba tvarkantis įsiskolinimus. Informacijos suteikimas, tarpininkavimas, derybinių klausimų sprendimas su antstoliais, kliento palydėjimas, kontaktavimas su antstoliais, pažymų/dokumentų persiuntimas.
  • Pagalba ieškant darbo/įsidarbinant. Naujausių darbo skelbimų paieška ir pasiūla klientui, galimybė kontaktuoti su darbdaviu, bazinių įgūdžių lavinimas: patarimai, kaip kalbėti su darbdaviu, kokią informaciją sakyti, kaip reprezentatyviai atrodyti pirmojo darbo pokalbio metu, pagalba ruošiant gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką, elektroninio pašto sukūrimas.